Board Forum 2015 -tapahtuman esitysmateriaalit nyt verkossa

DIF:n asiantuntijakumppani Deloitte järjesti tammikuussa Board Forum 2015 -tilaisuuden, jonka aiheena oli teollinen internet. Tilaisuudessa pohdittiin, mi­ten teol­lis­ta in­ter­ne­tiä hyödyntämällä voi­daan vauh­dit­taa yri­tyk­sen me­nes­tystä ja tuot­taa mark­ki­noil­le uusia, in­no­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja. Puhujien joukossa olivat muiden muassa Konecranesin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja Nixun hallituksen puheenjohtaja Kimmo Rasila.

Board Forum 2015 -tilaisuuden esitysmateriaalit ovat nyt DIF:n jäsenten luettavissa. Materiaali löytyy tämän linkin takaa. Materiaalin lukeminen edellyttää kirjautumista sivuille.