DIF kannattaa sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäystä

DIF on antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n esiteasetuksen muutosasetuksella avoimuusdirektiiviin lisätty jäsenvaltio-optio liikkeeseenlaskijoiden sähköiseen tilinpäätösraportointiin (ESEF) siirtymisen lykkäyksestä. Lykkäys mahdollistaa liikkeeseenlaskijoille siirtymisen sähköiseen raportointimuotoon vasta 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

DIF kannattaa hallituksen esitystä.

Kaikki DIFin antamat lausunnot ja kannanotot