DIF lausui julkisuuslain soveltamisalan laajentamisesta

DIF on antanut lausunnon oikeusministeriölle julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä 17.9.2019.

DIF kannattaa selvityksessä esitetyistä julkisuuslain soveltamisalan laajentamisen vaihtoehdoista suppeampaa vaihtoehtoa. Siinä vaihtoehdossa julkisuuslain soveltamisalan piiriin ei otettaisi mitään markkinoilla toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä. DIF pitää tärkeänä myös sitä, että pörssiyhtiöt pidetään hankkeen ulkopuolella, kuten selvityksessä ehdotetaankin.

Lue koko lausunto >