DIF: Markkinaehtoista yritysrahoitusta ei tule vaikeuttaa

DIF on ottanut kantaa hallituksen esitykseen koskien hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkojen verotusmenettelyä.

Hallintarekisteröidyistä osakkeista saatujen osinkojen verotusmenettelylle esitetään muutosta, ja valtiovarainministeriö on pyytänyt DIF:ltä asiasta lausuntoa.

Yhdistyksen jäsenkunta on huolissaan siitä, että ehdotettu verotusmenettelyn muutos vaikeuttaa huomattavasti oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaa suomalaiselle yrityselämälle kansainvälisiltä instituutionaalisilta sijoittajilta niiden joutuessa kansanvälisesti poikkeuksellisen verotusmenettelyn kohteeksi.

DIF ei anna asiassa yksityiskohtaista lausuntoa. Sen sijaan yhdistys jakaa kannanotossaan jäsenkuntansa huolen ja vastustaa sellaisen sääntelyn luomista, joka on omiaan vaarantamaan suomalaisten pörssiosakkeiden houkuttelevuutta kansainvälisesti.  DIF katsoo, että asia on tarpeen palauttaa jatkovalmisteluun, jossa tulisi selvittää vaihtoehtoisia tapoja sääntelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

Lue koko kannanotto täältä.