DIF täsmensi jäsenkriteerejään

DIF:n hallitus päätti viime kokouksessaan täsmentää yhdistyksen jäsenkriteerejä seuraavasti:

DIF on ensisijaisesti hallitusvastuuta kantavien henkilöiden yhdistys.

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toimii hallituksen jäsenenä pörssiyhtiössä tai muussa merkittävässä ja markkinaehtoisesti toimivassa yrityksessä.

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot ja hallitustyöskentelyyn suoraan liittyvää kokemusta toimiessaan esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajana, talousjohtajana tai hallituksen sihteerinä / lakiasiainjohtajana, taikka jos henkilöllä on muuta relevanttia hallitustyöskentelyyn ja hyvän hallintotavan kehittämiseen liittyvää kokemusta.

Hakijalla tulee olla suositus kahdelta yhdistyksen jäseneltä.

Jäsenhakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Hallitus ei perustele päätöksiään.