DIF-webinaari: kestävää innovointia ja arvonluontia 2020-luvulla

DIFin jäsenet tutustuivat kestävään innovointiin hallitustyön näkökulmasta Dazzle Oy:n kanssa järjestetyssä verkkoseminaarissa tiistaina 31.3.2020. Tilaisuuden teemana oli Yritysten kestävä 360 innovointi ja arvonluonti, mikä täydensi mainiosti DIFin alkuvuoden Hallitus ja innovaatiot -teemaa. Dazzlen toimitusjohtaja Heli Vähätiitto avasi tilaisuuden ja luovutti puheenvuoron hallituksen puheenjohtaja Vesa Auviselle. Heidän johdollaan paneuduttiin yritysten innovaatiotoimintaan 2020-luvulla sekä hallituksen rooliin innovaatioiden vauhdittajana.

Auvinen nimesi 2020-luvun itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmeneksi. Uhkia ja mahdollisuuksia jatkuvassa muutoksessa näyttelevät muun muassa älykkäät teknologiat, kestävyyskriisit, disruptiot ja asiakasvallankumous, minkä keskellä hallituksen pitää kyetä miettimään, vauhdittamaan ja ennakoimaan asioita 3-5 vuoden päähän. Huomionarvoista on, että TEMin selvityksen mukaan Suomen tuottavuuskehitys on ollut vuoden 2008 jälkeen heikompaa kuin kilpailijamaissa. Tuottavuuden kasvun suurin lähde ovat uudet ideat ja innovaatiot.

Tilaisuuden osallistujat olivat saaneet etukäteen vastata kyselyyn, jossa kartoitettiin, että mitkä ovat heidän yrityksensä innovaatiotoiminnan suurimmat haasteet ja esteet tällä hetkellä. Vaikka innovointiin panostaminen on suurimmassa osassa yrityksiä pääosin hyvällä mallilla, innovaatioiden hyödyntäminen ja tunnistaminen aiheuttavat haasteita. Uusia ideoita ei siis saada käyttöön ja skaalattua kokonaisuuteen tarpeeksi tehokkaasti.

Auvinen kehotti myös tunnistamaan 360-mallin ihmisissä ja hallitusjäsenissä. Yhdistyykö samassa henkilössä teknologiaymmärrys, visionäärisyys ja johtajuus? Webinaarin aikana kartoitettiin osallistujien kesken myös pikagallupilla, miten koronakriisi on vaikuttanut heidän yritystensä arkeen.

Auvisen mukaan kestävään 360 innovointiin ja arvonluontiin tarvitaan systeemistä tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. Lisäksi tarvitaan yrityksen olemassaolon tarkoituksen (purpose) kirkastaminen, elävä strategia, intohimoiset ihmiset ja yrityskulttuuri sekä älykkäiden teknologioiden ja datan hyödyntäminen. Näiden avulla pystytään luomaan uusia, innovatiivisempia ja kestävämpiä tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja vastamaan asiakkaiden ja maailman muuttuviin tarpeisiin. Omistajien, hallituksen ja johdon oppiminen ja erinomaisen yhteistyön merkitys kasvaa, kuten myös rooli eräänlaisena kestävän arvonluonnin ”arkkitehtina”.

Innovointi ja arvonluonti riippuvat erityisesti yrityksen ja hallituksen strategiasta ja kunnianhimosta. Toisaalta innovaatioasiantuntijat sanovat, että innovointi on paras strategia. Arvonluonnin uudet mahdollisuudet täytyykin pystyä tunnistamaan ja hyödyntämään. Auvinen lainasi Risto Siilasmaata ja kannusti kysymään tämän esittämän ydinkysymyksen: ”What is the next big thing we are missing?” Eli mille asialle tai tuotteelle löytyy seuraavaksi suuri tarve? Eikä kysymystä kannata kysyä vain itseltään, hallitukselta ja johtoryhmältä, vaan mahdollisuuksien mukaan kaikilta yrityksen sisällä.

Pääsihteeri Leena Linnainmaa lausui webinaaritilaisuuden lopuksi kiitoksensa DIFin puolesta.

 

Webinaarin videotallenne ja esitysmateriaalit ovat katsottavissa DIFin jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).