DIF-webinaari: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus liiketoiminnan strategisena ajurina

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n järjestämä DIF-webinaari syventyi yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liiketoiminnan strategisena ajurina. Torstaina 8.10.2020 järjestettyyn etätilaisuuteen osallistui noin 50 DIFin jäsentä. Tilaisuuden avasi Tesin viestintäjohtaja Anna Kjellberg.

Valtion omistaman pääomasijoitusyhtiö Tesin toimintaa ja uuden strategian vaikuttavuusnäkökulmia kartoittavan alustuspuheenvuoron piti Venture Capital -tiimin vetäjä Heli Kerminen. Vaikuttavuus on keskeinen elementti yhtiön strategiassa, jossa huomioidaan muun muassa kestävyysvajeen ja ilmastonmuutoksen ratkaisu, ikääntyminen, ravinnontuotanto sekä lukuisia muita yhteiskunnallisia haasteita. Tesin vaikuttavuussijoittamisen teemat edistävät kestävää kehitystä ja Kerminen nimesi yhtiön kuusi merkittävintä vaikutusteemaa:

  • Kestävä tuotanto ja resurssitehokkuus
  • Kestävä kulutus ja kaupungit
  • Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
  • Terveys ja hyvinvointi
  • Oppiminen ja yhdenvertaisuus
  • Talouskasvu ja tasa-arvoinen työelämä

Yksityinen sektori on keskeisessä roolissa näiden haasteiden voittamisessa, sillä Kermisen mukaan kasvuyritysten luomat innovaatiot ovat keskeisessä roolissa globaalien haasteiden ratkaisuun liittyvissä teknologisissa ja yhteiskunnallisissa murroksissa.

Yleisökysymyksissä Tesin toiminta herätti runsaasti mielenkiintoa. DIFin jäseniä kiinnosti muun muassa, millaisin kriteerein oikeudenmukaisuus määräytyy strategiassa, miten vaikuttavuussijoittaminen muokkaa geeniteknologian roolia Suomessa, sekä miten Tesin tuottomittarit ja vastuullisuus ohjaavat Tesin sijoituspäätöksiä.

Case-esimerkkejä vastuullisuudesta ja vaikuttavuussijoittamisesta puolestaan kertoivat kiertotalousyritys Endevin talousjohtaja Arttu Laasonen sekä terveydenhuoltoyritys Coronarian hallituksen puheenjohtaja Stefan Björkman.

Endev Oy:n kestävä liiketoiminta perustuu lyhykäisyydessään jäteveden puhdistamiseen. Laasonen esitteli yrityksen toiminnan ja prosessien periaatteita, joiden tuloksena saadaan hyödynnettäviä lannoitteita, hukkalämpö kyetään ottamaan talteen ja ympäristöön virtaa lopulta jälleen puhdasta vettä. Nykyisiä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoja ei ole suunniteltu puhdistamaan esimerkiksi antibiootteja ja mikromuoveja kotitalouden, teollisuuden, hulevesien ja kaatopaikkojen tuottamista jätevesistä.

Endevin toiminnan ajurina toimii yleinen kehityskulku, mikä takaa kustannuskilpailukykyisyyden, kunhan muuallakin tiedostetaan toimintaympäristön reunaehdot. Pitkän aikavälin ajuri puolestaan on fosforipula, sillä ravintotuotannon lannoitteena käytetystä, maaperästä louhittavasta fosforista on pulaa tulevina vuosikymmeninä. Endevin menetelmillä kyetään ottamaan talteen myös lukuisia muita ravinteita yhdyskuntalietteen tuhkasta. Yhtiön edelläkävijyyttä korostaa sekin, että Laasosen mukaan ympäristöasioissa markkinat ohjaavat enemmän kuin regulaatio, sillä innovaatiot etenevät useimmiten lainsäädäntöä nopeammassa tahdissa.

Stefan Björkman esitteli Coronarian toimintaa kertoen samalla, miten yrityksessä ajatellaan ja toteutetaan terveydenhuoltoa uudella tavalla. Coronaria panostaa korkeaan asiakas- henkilöstötyytyväisyyteen, laadukkaisiin palveluihin sekä houkuttelevuuteen muun muassa lyhyiden välimatkojen ja palveluiden hyvän saatavuuden avulla. Yhtiön päätoimialaa ovat kuntoutuspalvelut ja terveydenhoito. He ovat samalla Suomen suurin silmäterveyspalveluiden tuottaja noin 50 prosentin markkinaosuudella, jolloin yrityksen merkittävyys terveyden edistäjänä ja julkisen sektorin palvelukysynnän keventäjänä on erityisen suuri. Coronarian alla toimii esimerkiksi 19 silmäsairaalaa, 300 silmälääkäriä sekä 210 Silmäasema-optikkoa.

Tilaisuuden lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa summasi webinaarin sisällön ja iloitsi, miten hyvin se kosketti DIFin juuri alkanutta Hallitus ja vastuullisuus -teemakvartaalia. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovatkin kasvavissa määrin liiketoimintaa ohjaavia tekijöitä, eivätkä suinkaan enää vain sääntelyn pakottamia välttämättömyyksiä.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (edellyttää kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.