DIF-webinaarin paneeli syventyi hallitusjäsenten osaamiseen ja rekrytointiin

Hallituksen palkitseminen, jäsenten rekrytointi ja osaamisen ylläpito olivat monipuolisesti esillä DIF-webinaarissa torstaiaamuna 27.5.2021. Mandatum Incentivesin toimitusjohtaja Tapio Tolvanen avasi webinaarin ja hän kertoi aluksi Mandatum Lifen johtaja Tarja Tynin kanssa Nordhavenin Corporate Financen osakepohjaisten kannustinjärjestelmätoimintojen tuoreesta yhdistämisestä Mandatumiin.

Seuraavaksi Mandatum Incentivesin Marju Simpanen ja Novare Consultingin Erika Andersson loivat katsauksen Helsingin ja Tukholman pörssiyhtiöiden hallituskokoonpanojen diversiteettiin ja palkitsemiskehitykseen. He tekivät vertailua yhtiöiden kokoluokkien välillä sekä vertailivat palkitsemiskäytäntöjä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien välillä. He kertoivat samalla kevään yhtiökokousten hallituksia koskevista päätöksistä.

 

Tolvanen johdatti osallistujat seuraavana laajaan paneelikeskusteluun, jossa puhuivat pitkän linjan hallitustyön ammattilaiset Maarit Aarni-Sirviö, Jorma Eloranta ja Kari Kauniskangas sekä Solidiumin sijoitusjohtaja Petter Söderström. He keskustelivat hallitusten jäsenten rekrytoinnista, eri maiden käytännöistä ja osaamisen ylläpidosta.

Eloranta kertoi, että hallituksen puheenjohtajan rooli on kasvanut vuosien varrella ja se kasvaa myös hallitusjäsenten määrän noustessa. Söderström toi keskusteluun nimitystoimikuntien näkökulmaa. Hallitusjäsenten toimialaosaamista halutaan koko ajan lisää ja siksi kyvykkyyksiä haetaan jatkuvasti ulkomailta. Hänen mukaansa etenkin sukupuolidiversiteetti on lisääntynyt mutta työtä riittää edelleen silläkin saralla.

Kauniskankaan mukaan osaamisen kartoittamiseen ja uusien hallitusjäsenten löytämiseen ei ole yhtä mallia kertoen tarkemmin millaisia käytäntöjä Ahlström Capital on hyödyntänyt. Rekrytointiprosessia ohjaavat ensisijaisesti tarve, intressit ja yhtiön etu. Aarni-Sirviö toi esiin näkökulman Englannin käytännöistä, missä hallinnointikoodi on erilainen. Lisäksi digitalisaation merkitys hallitusjäsenten välityksessä kasvaa koko ajan. Keskusteluun nousi myös henkilörekisterien ylläpitäminen hallitusjäsenten kartoitusta varten, mikä voi olla ongelmallista nykyisen GDPR:n vuoksi.

Keskustelu suuntautui myös osaamisvastuisiin. Eloranta sanoi, että esimerkiksi Ruotsin hallinnointikoodissa uusien jäsenten perehdytys on puheenjohtajan vastuulla ja yhtiön on tuettava jäsenen toimiala- ja yhtiökohtaisen tiedon hankkimista. Kauniskangas oli täysin samoilla linjoilla mutta muistutti, että yhtiön ulkopuolinen osaaminen ja yleinen tietämys ovat luonnollisesti jäsenen omalla vastuulla. Aarni-Sirviö korosti, miten perehdyttämisessä hallitusjäsenen tulisi keskittyä kuuntelemiseen ja hyvien kysymysten esittämiseen.

Lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti osallistujia ja paneelia loistavasta keskustelusta. Suomalaisten hallitusten monimuotoisuus on kehittynyt hyvin, eikä kiintiöille ole edelleenkään tarvetta. Hän nosti myös esiin ulkomaisten hallitusjäsenten diversisen taustoittamisen sensitiiviset ongelmat, minkä vuoksi tarkempaa kartoitusta kansalaisuuden lisäksi ei ole katsottu tarpeelliseksi.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.