DIF-webinaarissa esiteltiin viisi teknologiatrendiä vuodelle 2021

DIF-webinaarissa käsiteltiin tuoreimpia teknologiatrendejä torstaina 15.4.2021. Asiantuntijakumppani Accenturen Suomen toimitusjohtaja Tomas Nyström esitteli samalla Technology Vision 2021 -raportin tuloksia. Sen tutkimusprosessissa on hyödynnetty asiantuntijaraatia ja kyselyotannassa oli mukana yli 6000 yritys- ja IT-johtajaa maailmanlaajuisesti.
Webinaariin osallistui lähes 80 DIFin jäsentä.

Teknologian hyödyntämisellä yrityksen ydintoiminnoissa on suora korrelaatio kasvuun ja kannattavuuteen. Aluksi Nyström esitteli uusimpia todellisuuksia, joita ovat yksilöllinen ihmiskokemus, teknologia, työ ja kestävyys.

Accenturen teknologiavision tämän vuoden Leaders Wanted -teemalla peräänkuulutetaan uudentyyppistä johtajuutta. Teema jakautuu viiteen teknologiatrendiin:

  • Stack strategically
  • Mirrored World
  • I, Technologist
  • Anywhere, Everywhere
  • From Me to We

Esityksessä perehdyttiin, miten hallituksen pitäisi lähestyä it-päätöksentekoa ja miten teknologiavetoisuus pitäisi huomioida yritysstrategiassa. Kilpailutilanteessa ratkaisee tulevaisuuden visio, ei lyhyen aikavälin menestys.

Jäsenet esittivät runsaasti kysymyksiä, joissa nousivat esiin muun muassa suomalaisten yritysten osaamistase sekä tekoälyn ja lohkoketjujen osaamistaso, datan merkitys yrityksen visiossa sekä teknologiariskien haasteet.

Nyström puhui myös teknologian demokratisoinnista ja ymmärryksen lisäämisestä. Koko henkilöstön ja johdon ei tarvitse opetella koodaamaan, mutta teknologisten mahdollisuuksien ymmärrys on erittäin tärkeää nähdä koko organisaation sisällä.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Marjo Matikainen-Kallström, joka peräänkuulutti niin ikään hallitukselta ymmärrystä siitä, mistä teknologia-asioissa puhutaan ja mitä mahdollisuuksia esimerkiksi automatisointi ja tekoäly tarjoavat. Hallituksen tulisi kyetä tunnistamaan myös odottamattomia riskejä sekä haastaa johtoa niistä tehokkaasti. Matikainen-Kallström huomautti kulttuurierojen olevan varsin suuria myös teknologiaulottuvuudessa.

Lopuksi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti puhujia ja osallistujia. Samalla hän muistutti, että Accenturelta ilmestyy teknologiavetoinen artikkeli tulevassa Boardview 2/2021 -lehdessä. DIFin tuorein asiantuntijakumppani on myös juuri viimeistellyt uuden Hallitus ja teknologia -tietopankkiosan.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.