DIF-webinaarissa tutkailtiin pohjoismaisten yritysten palkitsemiskäytäntöjä

DIFin ja Korn Ferryn toinen yhteinen palkitsemiswebinaari järjestettiin torstaina 8.5. Edellisessä, 75 osallistujaa keränneessä, palkitsemiswebinaarissa huhtikuussa käytiin läpi ensimmäisiä maailmanlaajuisia kokemuksia koronapandemian vaikutuksista organisaatioiden palkitsemiskäytäntöihin ja -järjestelyihin. Toinen yhteistilaisuus keräsi yli 40 DIF-jäsentä, ja siinä oli nähtävillä laajempaa tutkimustietoa tilanteen jo hieman selkiydyttyä. Erityistä mielenkiintoa tarjosi aiempaa enemmän Pohjoismaihin ja Suomeen painottunut kyselytutkimus.

Jatkowebinaarin pohja-aineistona toiminut kyselytutkimus toteutettiin 17.—14.4.2020, ja siihen oli vastannut lähes 4000 organisaatiota maailmanlaajuisesti. Tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä esitteli jälleen Korn Ferryn asiantuntija Juhani Ruuskanen.

Viimeaikaiset äkilliset muutokset toimintaympäristössä ovat pakottaneet monet organisaatiot miettimään tilanteen vaikutusta liiketoimintaansa ja johtamisen eri osa-alueisiin. Organisaatiot ovat jo toteuttaneet tai harkitsevat toteuttavansa palkitsemisessaan erilaisia yleistilanteeseen tai myyntiin perustuvia käytäntöjä, joiden vertailua voi tehdä maailmanlaajuisten tulosten sekä suomalaisen ja pohjoismaisen toimintaympäristön välillä.

Johdon palkitsemisen käytännöissä onkin havaittavissa samansuuntaisia trendejä, mutta alueellisia eroja ja mielenkiintoisia havaintoja löytyy esimerkiksi kannustinohjelmien supistamisissa ja palkkionalennuksissa. Omia variaatioitaan löytyy lisäksi lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien toimeenpanoissa.

Ensimmäiseen tutkimukseen verrattuna yleinen epävarmuus on jonkin verran vähentynyt ja globaaleissa toimenpiteissä näkyy myös yhtenäisyyttä. Ruuskanen ei katso tämän johtuvan pessimismistä, saati optimismista, vaan yksinkertaisesti siitä, että tulevaisuuden näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet. Kuitenkin 79 prosenttia pohjoismaisista organisaatioista odottaa yhä, että liikevaihto vähenee lähitulevaisuudessa. Lopuksi Ruuskanen esitteli suuntaa antavan aikatauluehdotuksen palkitsemistoimikunnille koko loppuvuotta ajatellen.

DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti Ruuskasta esityksestä ja laajoista tutkimustuloksista, joista hän lausui oman yhteenvetonsa. Suomessa on hänen nähdäkseen selvästi nähtävillä maltillisia, pitkän aikavälin tavoitteita ja kriteerejä.

Korn Ferryn suunnitelmissa on myös kolmas tutkimus, jonka tulokset ovat näillä näkymin saatavilla kesäkuun alkupuolella.

7.5.2020 DIF-webinaarin tiivistelmä (pdf)