DIF-webinaarissa vilkas paneelikeskustelu johdon palkitsemisesta

Johdon palkitseminen on ollut erityisen kuuma peruna poikkeuksellisen vuoden aikana. Aiheeseen perehdyttiin syvällisesti asiantuntijakumppani Nordhaven Corporate Financen isännöimässä webinaarissa torstaina 3.9.2020. Tutkimuksiin pohjautuvien esitelmien jälkeen palkitsemisesta virisi innokas paneelikeskustelu, ja myös yleisökysymykset toivat tilaisuuteen oman lisänsä. Hotelli Havenin kabinetissa järjestettyä tilaisuutta seurasi suorana vajaat 50 DIFin jäsentä.

Nordhavenin partneri Tapio Tolvanen toivotti puhujat, panelistit ja webinaariyleisön tervetulleiksi. Alustuspuheenvuoron piti Aalto-yliopiston Seppo Ikäheimo, joka esitteli omia havaintojaan ja todettua tilastotietoa tutkijan näkökulmasta. Ikäheimo korosti, että palkitsemisessa tulee noudattaa pitkän aikavälin harkintaa ja huomioida enenevissä määrin myös yhteiskuntavastuun asettamat haasteet ja normit.

Seppo Ikäheimo, Tapio Tolvanen ja Lasse Heinonen

Luonnollisesti yrityksen menestys, liikevaihto ja kassavirta asettavat merkittävän osan palkitsemispolitiikan suuntaviivoista, joskin pitkäaikainen tutkimusseuranta on Ikäheimon mukaan osoittautunut hyvin ristiriitaiseksi.

Tolvanen ja Nordhavenin Associate Partner Marju Simpanen jatkoivat tilaisuuden laajan tutkimustiedon antia. He nostivat osaltaan esiin ympäristöllisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia näkökantoja (ESG= Environment, Social and Governance), ja miten ne sulautuvat ja suorastaan soluttautuvat hiljalleen yritysten strategiaan ja sitä kautta myös johdon palkitsemiseen.

ESG-asioiden huomioiminen ja mittaaminen onkin ratkaisevassa asemassa vastuullisen palkitseminen toteuttamisessa, mikä asettaa selkeät tavoitteet palkitsemisvaliokunnille. Pitkän aikavälin korostaminen ja ESG:n huomiointi on etenkin omistajien edun mukaista, minkä lisäksi osakeperusteinen palkitseminen tarjoaa molemminpuolisia etuja. Simpanen ja Tolvanen peräänkuuluttivat samalla yksinkertaista toimintaa. Palkitsemisjärjestelmä pitää valita yrityksen muuttuviin tarpeisiin sopivaksi, eikä mennä liikaa virran ja pelkkien suositusten mukana. Johdon suorituksia on paikallaan mitata ja siten korreloida palkitsemistasoa.

Seuraavana vuorossa oli vilkas paneelikeskustelu, johon osallistuivat Tolvasen ja Ikäheimon ohella Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinonen, Raute Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio sekä Metso Outotecin SVP, HR Hannele Järvistö. Monipuolista debattia siivittivät erilaiset taustat ja näkökulmat: Järvistö ja Heinonen toivat mukaan johtoryhmäajattelua, Raitio hallitusammattilaisen ajatuksia, Ikäheimo neutraalimpaa tutkijanäkökulmaa ja Tolvanen asiantuntijapuolta.

Heinonen koki hienona ilmiönä, että nykyään suurten ja menestyvien yhtiöiden korkeisiin palkitsemisiin suhtaudutaan aiempaa positiivisemmin eikä kateellisesti. Vastuullisuusasiat nousivat esiin monella tasolla, mikä on korostunut joissain yhtiöissä jopa niin, että tarkastusvaliokuntia on nimetty uudelleen tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunniksi. Ikäheimo peräänkuulutti läpinäkyvyyttä palkitsemiskäytäntöihin sekä ulkopuolisen tahon toteuttamaa puolueetonta valvontaa. Keskustelijat tarjosivat myös erilaisia käytäntöjä ja tapoja luoda hyviä ja motivoivia kannustinjärjestelmiä.

Puolitoistatuntinen webinaari päättyi DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaan kiitossanoihin ja yhteenvetoon.

 

Tilaisuuden videotallenne ja esitysmateriaali löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.