DIFin lausunto Euroopan komissiolle kestävästä hallinnoinnista

Directors’ Institute Finland on laatinut Euroopan komission pyynnöstä lausunnon tämän Sustainable Corporate Governance -lakialoitteeseen. Lausunto sivuaa myös EY:n selvitystä yritysten hallitusjäsenten velvoitteista.

DIF kannattaa ja tukee kaikissa yhteyksissä yritysten, hallinnon ja yksityisten toimijoiden kestävän kehityksen tavoitteita. Kuitenkaan DIF ei tunnista kaikkia niitä lähtökohtia, joihin aloite perustuu eikä vaikutusarvioinnin löydöksiä ja johtopäätöksiä. DIF ei myöskään näe, että aloitteessa kaavailtuja tuloksia saavutetaan uuden lainsäädännön avulla. DIF osoittaakin huolensa siitä, että lakialoitteella on negatiivisia vaikutuksia eurooppalaisten yritysten toiminnalle ja se heikentää hallitusjäsenten vastuullisuuden toimintaperiaatteita.

DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komin ja pääsihteeri Leena Linnainmaan laatima Response by the Directors’ Institute Finland on the European Commission’s roadmap on sustainable corporate governance -lausunto kokonaisuudessaan.