DIFin lausunto Euroopan komission CSRD-direktiiviehdotukseen

DIF on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon Euroopan komission esityksestä uudeksi sääntelyksi koskien vastuullisuusraportointia (Corporate Sustainability Reporting Directive). Yhdistys kannattaa ehdotetun uuden sääntelyn tarkoitusta ja pyrkimystä edistää vastuullista toimintaa Euroopan unionissa. Sääntelyä laatiessa tulisi myös varmistaa sen tarkoituksenmukaisuus sekä tasapaino yksityiskohtaisen sekä periaateisiin pohjautuvan sääntelyn välillä, jotta tavoiteltu pyrkimys varmasti toteutetaan.

Ehdotuksessa komissio on valtuutettu antamaan täydentäviä määräyksiä täytäntöönpanosääntelyn muodossa. DIF suhtautuu osittain kriittisesti sääntelytapaan. CSRD-direktiiviehdotus jättää varsinaisen sääntelyn avoimeksi, ja on olemassa riski, että komission täytäntöönpanoasetus muodostuu varsin tekniseksi ja yksityiskohtaiseksi. DIF huomauttaa myös, että CSRD-direktiiviehdotuksessa on useita kohtia, jotka eivät ole selkeitä ja joiden merkitys tulisi selventää ja tarkentaa.

Lue koko lausunto.