DIFin lausunto Euroopan komission yritysvastuuta koskeviin aloitteisiin

Oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat laatineet perusmuistioluonnoksen yritysten kestävää hallinnointia (sustainable corporate governance) ja asianmukaiseen huolellisuuteen (due diligence) perustuvaa yritysvastuuta koskevista Euroopan komission aloitteista.

Directors’ Institute Finland (DIF) on tehnyt asiaan oman lausuntonsa. Yhdistys toteaa, että ministeriöiden perusmuistioluonnos on laadittu ansiokkaasti. Erityisen tärkeää on, että siinä on nostettu vahvasti esiin komission aloitteiden epämääräisyys ja vaikutusarvioinnin tarve sekä eri EU-maiden toisistaan poikkeavat yhtiöoikeusjärjestelmät. DIF on tehnyt lausunnossaan huomioita muun muassa yritysvastuu- ja corporate governance -sääntelystä sekä osakkeiden osto-ohjelmista ja suhteellisuusperiaatteesta, mitkä yhdistys toivoo huomioitavan lopullista perusmuistiota laadittaessa.

DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komin ja pääsihteeri Leena Linnainmaan laatima Yritysten kestävää hallinnointia ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta koskevat EU-aloitteet -lausunto kokonaisuudessaan.

DIF muistuttaa myös, että eurooppalaista corporate governance -sääntelyä valmisteltaessa on tärkeää saada hallituksissa toimivien näkemyksiä, sillä erityyppisten näkemysten lukumäärillä on merkitystä. DIFin jäsenet voivat vaikuttaa asiaan vastaamalla Euroopan komission Sustainable corporate governance -kyselyyn, joka on avoinna 8.2.2021 saakka.