DIF:n jäsenet huolissaan MAR-asetuksen tulkinnasta

MAR-asetuksen soveltaminen on herättänyt runsaasti keskustelua DIF:n jäsenistössä.

Yhdistys pitää ongelmallisena, jos Suomessa päädyttäisiin MAR-asetuksen osalta eri tulkintaan kuin Ruotsissa.

Ruotsinkielisessä kieliversiossa – joka on myös Suomessa voimassaolevaa oikeutta – ero johtotehtävien hoitamisen (utföra ledningsuppgifter) ja johtotehtävissä toimivan henkilön (en person i ledande ställning) välillä on vielä selkeämpi kuin suomenkielisessä versiossa.  Ruotsin valvontaviranomainen (Finansinspektionen) onkin 21.10.2016 omaksunut tulkinnan, jossa johtotehtävien hoitaminen (lähipiiriyhteisössä) on suppeampi käsite kuin johtotehtävissä toimiminen (pörssiyhtiössä).

DIF ehdottaa, että ongelma eliminoidaan siten, että Suomessa omaksutaan samanlainen tulkinta kuin Ruotsissa.

Lue koko DIF:n kannanotto täältä.