DIF:n nimitystoimikunnan ehdotukset vuosikokoukselle 2018

DIF:n nimitystoimikunta on toimittanut yhdistyksen hallitukselle ehdotuksensa vuosikokoukselle 2018.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuosikokoukselle 2018, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 vuosikokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Maarit Aarni-Sirviö
Kirsi Komi
Juha Laaksonen
Tero Ojanperä
Annika Paasikivi
Juha Rantanen

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Eero Heliövaara
Marjo Miettinen

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Kirsi Komia.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Pohjola ja jäseninä Philip Aminoff, Eeva Ahdekivi ja Jorma Eloranta.