EBA kerää tietoa hallitusten kokoonpanoista Euroopassa – ecoDan EU Alert viikolta 25

Euroopan pankkiviranomainen EBA tulee keräämään tietoa hallitusten kokoonpanoista jokaisessa jäsenvaltiossa. EBA käy läpi jäsenten sukupuolen, iän, koulutus- ja maantieteellisen taustan  sekä jäsenten ajankäytön, kokousten määrät ja koulutuspäivät.

Voit lukea lisää ecoDan EU Alert uutiskirjeestä viikolta 25. Löydät uutiskirjeen tämän linkin takaa.

Ecoda on lisäksi keskustellut EU:n tilintarkastuslainsäädännön täytäntöönpanosta, niiden tuomista haasteista sekä tarkastusvaliokunnan toiminnasta. Haasteenä täytäntöönpanossa on yhtäpitävyys eri jäsenmaiden välillä. Toinen huoli liittyy säännön artiklaan numero 27, jossa jäsenvaltioiden tulisi varmistaa, että pätevät viranomaiset seuraavat tarkastusvaliokunnan toimintaa.

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen selvityksen yrityksen verotuksen läpinäkyvyydestä EU:ssa. Tavoitteena on selvittää, miten vaatimuks kertoa maksetuista veroista auttaisi puuttumaan verojen välttelyyn Euroopassa.