ecoDan edustaja valittu ilmastoraportointia selvittävään työryhmään

EcoDan edustajaksi ilmastoraportointia selvittävään The European Lab Project Task Force on Climate-related Reporting -ryhmään on valittu Antonio Fuertes Zurita. Fuertes Zurita on DIF:n espanjalaisen sisarjärjestön ICA-A:n jäsen.

The European Lab Project Task Force on Climate-related Reporting on Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antavan ryhmän EFRAG:in alainen työryhmä tai ajatushautomo. Sen tehtävänä on tukea European Corporate Reporting Lab -asiantuntijaryhmää erityisesti ilmastoon liittyvän raportoinnin kysymyksissä. Työryhmän tavoitteena on muun muassa selvittää eurooppalaisten yritysten ilmastoraportoinnin nykytila. Lisäksi työryhmä kartoittaa ilmastoon liittyvän tiedon nykyisen ja potentiaalisen hyödyn sijoittajille ja muille käyttäjille.

Uudessa roolissaan Fuertes Zurita työskentelee läheisesti ecoDaa European Corporate Reporting Lab:issa edustavan Ossian Ekdahlin kanssa. Samassa ryhmässä vaikuttaa myös Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

EcoDa on Euroopan hallitustyötä tekevien henkilöiden yhdistysten kattojärjestö, johon myös DIF kuuluu. DIF:ia ecoDassa edustavat pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö (hallitus ja nimitysvaliokunta), Annika Paasikivi (Education Committee) ja Micaela Thorström (Policy Committee).

Lue lisää ecoDan lehdistötiedotteesta >