Ecodan tammikuun uutiskirjeessä asiaa EU:n Shareholders’ Right -direktiivistä

Ecodan tammikuun uutiskirjeessä on muun muassa järjestön kannanotto uuteen luonnokseen EU:n niin sanotuksi Shareholders’ Right -direktiiviksi. Ecoda epäilee, että direktiivi, jonka tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien oikeuksia ja velvollisuuksia yritysten valvojina, ei johda haluttuun lopputulokseen.

Voit lukea ecoDan kannanoton kokonaisuudessaan tammikuun uutiskirjeestä: http://ecoda.org/index.php?id=328

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF) kuuluu alan eurooppalaiseen kattojärjestöön ecoDaan (The European Confederation of Directors’ Associations).

EcoDa on voit­toa ta­voit­te­le­ma­ton yh­dis­tys, jon­ka päämääränä on välittää EU:n jäsen­mai­den kan­nan­ot­to­ja EU:n päättäjil­le hyvään hal­lin­to­ta­paan liit­ty­vissä asiois­sa. EcoDa järjestää muun muassa koulutustilaisuuksia, joihin DIF:n jäsenet voivat osallistua. Voit lukea lisää ecoDasta ja sen järjestämistä tapahtumista täältä: https://dif.fi/meista/ecoda/