Eläkkeet ja palkitseminen aiheena Mandatumilla

Yrityksellä tulisi olla palkitsemispolitiikka ja osana sitä myös eläkepolitiikka, korostettiin Mandatumin Lifen järjestämässä lounastilaisuudessa ”Palkita, varautua vai sitouttaa” 8.6.2017.

 

Kuvassa vasemmalla Jani Mikkola ja oikealla Janne Sjöman.

Eläkeuudistus vaikuttaa myös yritysten eläkejärjestelyihin. Niin johtajien kuin henkilöstönkin olisi hyvä tietää, miten työnantaja suhtautuu esimerkiksi osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen mahdollistamaan työajan lyhentämiseen tai tarjoaako työnantaja kompensaatiota työuran päättämiseen lakisääteistä eläkeikää aikaisemmin.

-Lisäeläkettä voidaan kerätä esimerkiksi siirtämällä tulospalkkiot eläkesäästöihin. Tällöin voitaisiinkin puhua vaikkapa viivästetystä palkkiosta lisäeläkkeen sijaan, totesi johtaja Janne Sjöman.

Mandatumin tytäryhtiön Innova Palveluiden toimitusjohtaja Jani Mikkola esitteli palkitsemisvaihtoehdoista erityisesti palkkio- eli henkilöstörahastoa. Tyypillisesti rahasto perustetaan olemassa olevan palkitsemisjärjestelmän osaksi siten, että henkilöstö voi sijoittaa bonuspalkkionsa kokonaan tai osittain palkkiorahastoon, joka sijoittaa pääosin työnantajan osakkeisiin.

Palkkiorahaston etuja on sen verotehokkuus sekä työnantajalle että työntekijälle. Se on myös joustava työkalu, joka ei vaadi esimerkiksi yhtiökokouksen päätöstä.

DIF:n kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa piti Revenio Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela, joka kertoi kokemuksia Revenion henkilöstörahastosta. Keskusteluissa nousi esiin henkilöstön uudenlainen kiinnostus yrityksen menestystä kohtaan omistajan roolissa. Henkilöstön omaa päätöstä sijoittaa henkilöstörahastoon pidettiin sitoutumisen kannalta tärkeänä.

– Henkilöstörahasto on työkalu palkitsemiseen sen jälkeen, kun yhtiö on päättänyt palkitsemispolitiikastaan. Palkitsemispolitiikka liittyy aina läheisesti myös vastuullisuuteen, summasi tilaisuuden Mandatumin Yritykset-yksikön johtaja Tarja Tyni.

DIF:n jäsenet voivat perehtyä aiheeseen tarkemmin kirjautumalla sisään ja lukemalla tilaisuuden esitysmateriaalin, joka on alla liitteenä.