Etäkokousten yleistyminen antaa odottaa itseään

 

 

 

Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Sen voi kuitenkin jo sanoa lähes varmaksi, että etäkokouksista ei muodostu yleistä käytäntöä listayhtiöissä vielä tulevana yhtiökokouskautena. Tarvittavan yhtiöjärjestysmuutoksen on tehnyt vain kourallinen yhtiöitä, ja on epätodennäköistä, että muutoksen edellyttämiä ylimääräisiä yhtiökokouksia nähtäisiin ennen varsinaisten yhtiökokousten sumaa kovin montaa – jos yhtäkään.

 

Yhtä lailla lähes varmaksi voi kuitenkin sanoa myös sen, että etäkokousten järjestämistä varten tarvittava yhtiöjärjestysmuutos löytyy monen listayhtiön varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalta. Tämä on varmasti järkevä ratkaisu, jotta vaihtoehto on käytettävissä, kun se jossain vaiheessa nähdään ajankohtaiseksi.

 

Kysymysmerkkejä sen sijaan liittyy siihen, miten moni niistä listayhtiöistä, joiden yhtiöjärjestys jo sallii etäkokouksen, lähtee sitä oikeasti kokeilemaan tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessaan.

Olisi hyvä, että kokeilijoita löytyisi, jotta kokemuksia saataisiin kerrytettyä tulevaisuutta varten. Tienraivaajia tarvitaan tässäkin tapauksessa.

 

Useimpien listayhtiöiden seuraavat varsinaiset yhtiökokoukset ovat todennäköisesti osittainen paluu vanhaan – kuitenkin koronapandemian aikaisia oppeja hyödyntäen. Kokoukset palannevat valtaosin suuriin saleihin paikan päällä olevan kokousväen eteen. Samalla kuitenkin monet yhtiöt halunnevat säilyttää pandemiavuosien aikana omaksutun tavan siitä, että kokousta on vähintäänkin mahdollista seurata etänä. Kokouksen seuraamiseen on helppoa yhdistää esimerkiksi kysymysten esittäminen chat-toiminnon kautta. Täysimittainen reaaliaikainen etäosallistuminen yleistynee sekin, mutta jäänee vielä vähemmistöön.

 

Kun otetaan huomioon, että kokoukseen osallistuminen ja sen seuraaminen voivat tapahtua usealla eri tavalla ja että näihin liittyvät käytännöt ovat vielä verrattain vakiintumattomia, on selkeys erityisen tärkeä ohjenuora kutsun laadintaan. Osakkeenomistajille on pystyttävä avaamaan mahdollisimman yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti, mitä erilaisia vaihtoehtoja heillä on käytettävissään ja miten heidän tulee toimia niiden käyttämiseksi.

 

Lisää tietoa yhtiökokouskäytännöistä löytyy Yhtiökokous ja suhteet osakkeenomistajiin -tietopankkiosasta. Koko sisällön lukeminen vaatii kirjautumisen.