Hallituksen sihteeri on tärkeä taustavaikuttaja

Vierailulla Nokian Executive Experience Centeriin kuultiin yhtiön transformaatiosta ja hallituksen sihteerin työstä.

Jussi Koskinen ja Risto Siilasmaa

DIF:n jäsenet vierailivat 5.2.2018 Nokian Executive Experience Centerissä. Tilaisuuden aiheena oli hallituksen sihteerin tehtävät globaalissa yhtiössä.

Aluksi Nokian yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila kertoi yhtiön nykytilanteesta, strategiasta ja visiosta. Nokian visio ohjelmoitavasta maailmasta kytkeytyy neljänteen teolliseen vallankumoukseen, joka tulee olemaan aikaisempia suurempi tuottavuusloikka.

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa kertoi jännäriä muistuttavan tarinan Nokian vuonna 2012 alkaneesta transformaatiosta. Leimallista Siilasmaan johtamalle hallitukselle on ollut erilaisiin skenaarioihin pohjautuva päätöksenteko sekä tietenkin Siilasmaan kuuluisat kultaiset säännöt, jotka kannustavat nostamaan vaikeat asiat esille ja korostavat myös huumorin tärkeyttä hallitustyössä. Näin jälkikäteen voi todeta, että Nokian transformaatio oli todella syvä mutta onnistunut.

Hallituksen sihteerin rooli ja sen edellytykset

Nokian hallituksen sihteeri Jussi Koskinen

Nokian hallituksen sihteerin Jussi Koskisen esitys keskittyi hallituksen sihteerin rooliin ja tärkeimpiin tehtäviin. Jotta hallitus voi keskittyä olennaiseen, on hallituksen sihteerin otettava vastuu hallinnosta. Hyvin hoidettu hallinto on perusta hallituksen työlle.

”Governancen pitäisi pyöriä taustalla lähes huomaamattomasti”, Koskinen sanoi.

Hallituksen sihteerin tehtävänä on myös pysyä kartalla governancea ja regulaatiota koskevasta uudesta tiedosta ja muuttuvista vaatimuksista.

Johdon ja hallituksen välisessä viestinnässä hallituksen sihteerillä on myös ratkaiseva rooli. Koskisen sanojen mukaan hallituksen sihteeri on liima, joka pitää huolen, että johdon ja hallituksen välillä kulkee sopivasti informaatiota ja juuri oikeaa informaatiota.

Hallituksen sihteerillä on myös oltava näkemystä ja rohkeutta puuttua ongelmiin, esimerkiksi tilanteissa, joissa hallituksen keskustelu on ajautumassa väärille raiteille.

Mitä näiden tehtävien hoitaminen sitten edellyttää hallituksen sihteeriltä? Koskisen mukaan tärkeintä on liiketoiminnan tuntemus ja vasta toiseksi tärkeintä corporate governancen ja yhtiöoikeuden osaaminen.

”Liiketoiminnan syvällinen tuntemus auttaa erottamaan olennaiset asiat epäolennaisista”, Koskinen totesi.

Edellytyksiä hallituksen sihteerin työlle ovat myös silmää ja näkemystä tuova senioriteetti, korkea integriteetti ja ymmärrys osakkeenomistajien edusta. Koskisen mukaan hallituksen sihteeriltä edellytetään myös ”näkymättömyyttä”, eli sitä, että tämä pysyy neuvonantajana taustalla.

Tilaisuuden materiaalit ovat jäsenten luettavissa (vaatii kirjautumisen).

SaveSave