Hallitus ei voi ohittaa geopolitiikkaa

DIF:n ja Evlin lounastilaisuudessa 17.4.2018 keskusteltiin geopolitiikasta ja sen merkityksestä hallituksille.

Yhdysvaltain suurlähetystön Chargé d’Affaires Donna Welton.

Evli Pankin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki korosti aloituspuheenvuorossaan geopolitiikan ajankohtaista merkitystä niin hallituksille kuin sijoittajille. Epävakaa geopoliittinen tilanne ravistelee olettamuksia ja pakottaa varautumaan riskeihin kokonaisvaltaisesti ja skenaarioihin perustuen.

Yhdysvaltain suurlähetystön Chargé d’Affaires Donna Welton muistutti puheensa aluksi, että vuosi 2017 oli monella mittarilla ihmiskunnan paras. Esimerkiksi köyhyys ja lapsikuolleisuus olivat alhaisimmillaan ja maailman ihmisistä entistä suurempi osa oli lukutaitoisia. Tällä kehityksellä on myös valtava liiketoiminnallinen merkitys.

Kenraalimajuri Harri Ohra-aho

Hyvästä kehityksestä on osin kiittäminen Kiinaa, jonka talous on kehittynyt huimaa tahtia. Kiinan suhteen haasteena on kuitenkin se, että se ei aina pelaa samoilla maailmanlaajuisilla kaupan säännöillä kuin muut valtiot. Vaikka Kiina on ollut WTO:n jäsen jo 17 vuotta, silti monia yhtiöitä huolestuttaa muun muassa niiden IPR-oikeuksien suojaaminen Kiinassa. Yksi avainkysymys on, miten vakuuttaa Kiina siitä, että yhteisten sääntöjen noudattaminen on myös sen oman taloudellisen edun mukaista.

Welton nosti puheessaan esiin myös Venäjään liittyvät geopoliittiset haasteet. Venäjän hajottamaan pyrkivä geopolitiikka vaatii vastapainoksi kansainvälisen yhteisön yhtenäistä linjaa ja kansallisten demokratioiden ja instituutioiden vahvuutta. Markkinaluottamuksen edellytyksenä on vakaus, johon kansainvälisen yhteisön tulisi yhdessä pyrkiä.

Kenraalimajuri, pääesikunnan tiedustelupäällikkö Harri Ohra-aho tiivisti esityksessään geopoliittisen maiseman, jossa on otettava huomioon maan ja meren lisäksi myös avaruus ja merenalainen maailma. Tämän geopoliittisen tilan laajenemisen lisäksi tapahtumien aikajänne on lyhentynyt ja vaikuttamisen välineet ovat monipuolistuneet. Taustalla on tietenkin teknologian kehittyminen. Tässä kaikessa myös hallitusten pitäisi pysyä mukana. Ohra-aho korosti tilannekuvan luomisen tärkeyttä. Hallituksen on tärkeää havaita muutokset trendeissä, mikä ei kuitenkaan onnistu ilman tilannekuvaa.

Kiitossanoissaan pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö totesi, että geopoliittiset riskit ovat palanneet hallitusten agendalle.