Hallitus ja muuttuvat rahoitusmarkkinat – miten suojautua yllätyksiltä?

DIF-aamiaisella 27.3.2019 keskusteltiin rahoitusmarkkinoiden muutoksista Danske Bankin johdolla.

Valtteri Ahti

Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahti kysyi katsauksessaan, pysähtyykö maailmantalouden kasvu. Maailmantalous hidastuu, koska Kiinan ja euroalueen taloudet hidastuvat. Suuri talousromahdus edellyttäisi kuitenkin muutakin kuin suhdanteesta johtuvaa hidastumista. Syitä edeltäviin talouskriiseihin ovat olleet voimakas velkaantuminen ja pankkikriisi, sota tai muu geopoliittinen shokki. Maailmantalouden kannalta ratkaisevia kysymyksiä ovat: Missä vaiheessa Kiina aloittaa elvytystoimet? Syntyykö Yhdysvaltojen ja Kiinan välille kauppasopimus? Kuinka Brexitissä käy?

Danske Bankin Suomen Head of Loan Capital Markets Juha Salmenpohja ja Suomen Head of DCM Origination Juha Mustonen kertoivat pääomamarkkinoiden muutosten vaikutuksista rahoituksen saatavuuteen ja kustannuksiin. Hallituksen tehtävä on muodostaa näkemys siitä, kuinka yrityksen likviditeetti ja liiketoiminta kestävät makrovaihtelun. Hallituksen tulisi haastaa johtoa siinä, kestääkö yrityksen pääomarakenne, vaikka riskit toteutuisivat, riittääkö rahoituslähteiden kirjo antamaan tarvittavan strategisen liikkumavaran.

Markku Pohjola

Nousevilta koroilta suojautumiseen Dansken asiantuntijat antoivat kaksi ideaa: 1. rahoitus nostetaan Euribor-sidonnaisena, eikä sitä suojata korkoriskiltä, jolloin luonnollinen mekanismi tuo luonnollisen suojan ja 2. tehdään viivästettyjä koronnostosopimuksia, jotka lykkäävät nousevien korkojen vaikutusta tuonnemmaksi.

DIF:n rahoituksen Senior Advisor Markku Pohjola kommentoi tilaisuuden antia toteamalla, että hallituksen jäsenten tulisi ymmärtää keskuspankkien rooli ja vaikutus talouteen. Hän muistutti myös kahdesta keskeisestä näkökulmasta, jotka hallituksella tulisi olla rahoitukseen: strateginen näkökulma ja riskinäkökulma. Riittävätkö rahat strategian vaatimien investointien toteuttamiseen? Riittävätkö rahat myös riskin toteutuessa?

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).