Hallitus, uskalla kytkeä palkitseminen strategiaan

DIF:n ja Alexander Incentivesin aamiaistilaisuudessa 25.10.2018 keskusteltiin palkitsemisen kriteerien määrittelemisestä.

Tuomo Raasio

Alexander Incentivesin Kristina Wichmann ja Ilari Lintukangas aloittivat kertomalla palkitsemisen yleisestä kehityksessä suomalaisissa yhtiöissä. Muuttuvien komponenttien ja siten suoritusperusteisuuden merkitys palkitsemisessa on kasvussa. Kokonaispalkitsemisen suunnittelussa hallituksen on pohdittava, mitä palkitsemisella tavoitellaan.

Kristina Wichmann

Palkitsemisjärjestelmä tulisi kytkeä tiiviisti yhtiön strategiaan. Tämä on haasteellista silloin, kun tavoitteena on rakentaa uutta liiketoimintaa, ottaa haltuun uusia markkinoita tai muuten merkittävästi uudistua. Uudistumistavoitteisiin sidottuja palkitsemiskriteerejä voi esimerkiksi tarkastella kokonaan erikseen tai painottaa kertoimella. Olennaista on, kannustavatko palkitsemiskriteerit 3–5 vuoden aikana tavoitellun muutoksen toteuttamiseen.

Alexanderin Yrjö Kopra haastatteli Elisan hallituksen puheenjohtajaa ja DIF:n jäsentä Raimo Lindiä Elisan palkitsemisjärjestelmän kriteereistä. Elisa on onnistunut muutokseen kannustamisessa ja palkitsemisen sitomisessa strategiaan hyvin, missä tavoitteiden viestintään panostaminen on ollut avainasemassa.

Lopuksi DIF:n jäsen, CapManin partner Tuomo Raasio piti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron. Hän painotti, että pääomasijoittajana hänen näkökulmansa palkitsemiseen on erilainen, sillä omistuksella sitoutettu johto ei kaipaa muita kannustimia. Raasio neuvoi pitämään palkitsemiskriteerit niin yksinkertaisina kuin mahdollista ja seuraamaan asetettujen tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIF:n jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).