Hallituspalkitsemisen trendit

DIF-webinaarin aiheena 27.9.2022 oli hallituspalkitseminen, kun Korn Ferryn Juhani Ruuskanen ja Niklas Elers kävivät läpi Korn Ferryn hallituspalkitsemista koskevien tutkimusten tuloksia sekä esittelivät keskeisiä trendejä Suomessa ja Euroopassa.

Hallitusten monimuotoisuus lisääntyy kansainvälisyyden kautta. Ulkomaalaisten jäsenten osuus eurooppalaisissa hallituksissa on keskimäärin 46 prosenttia. Suomessa vastaava osuus on 43 prosenttia. Suurin osa ulkomaalaisista hallitusjäsenistä tulee Euroopan sisältä. Kansainvälistymisen myötä hallituspalkitseminen oletettavasti yhtenäistyy Euroopassa.

Tyypilliset hallituspalkitsemisen elementit ovat vuosi- ja kokouspalkkiot sekä valiokuntien kokouspalkkiot. Viime vuosina ovat lisääntyneet valiokuntien vuosipalkkiot ja ulkomailta matkustavien jäsenten erilliset kokouspalkkiot.

Suomen suurimmista pörssiyhtiöistä 89 prosenttia korotti hallituspalkkioita vuodelle 2022. Korotukset olivat suhteessa isompia jäsenille kuin puheenjohtajille. Suurin ero Suomen hallituspalkkioissa Eurooppaan nähden on puheenjohtajien vuosipalkkioissa, jotka ovat Euroopassa kaksinkertaiset Suomeen verrattuna.

Muita hallituspalkitsemisen trendejä ovat palkitsemisprosessien lähentyminen kohti johdon palkitsemista, palkitsemisen kokonaisvaltaisempi tarkastelu ja joustavuuden lisääntyminen.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Anna Lindén. Hän totesi, että esimerkiksi hallitusten työmäärän lisääntyminen ja kilpailu kompetensseista lisää painetta nostaa hallituspalkkioita. Vaikuttaa siltä, että Suomen hallituspalkitseminen on aika nopeastikin kehittymässä Euroopan suuntaan.