Hallitussimulaatiossa luotiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Dazzle Oy järjesti DIFin jäsenille 8.6.2021 interaktiivisen webinaarin, jossa simuloitiin hallitustyötä ja luotiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kuvitteelliselle case-yritykselle. Hallitussimulaatio 360 -tilaisuutta fasilitoivat Dazzlen toimitusjohtaja Heli Vähätiitto ja hallituksen puheenjohtaja Vesa Auvinen.

Eväiksi pienryhmätyöskentelylle Auvinen piti alustuksen kestävästä 360 arvonluonnista ja itsensä uudelleen keksimisestä. Kestävään 360 arvonluontiin tarvitaan tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. Lisäksi tarvitaan yrityksen olemassaolon tarkoituksen (purpose) kirkastaminen, elävä strategia, intohimoiset ihmiset ja yrityskulttuuri sekä älykkäiden teknologioiden ja datan hyödyntäminen. Arvonluonnin arkkitehteina toimivat omistajat, hallitus ja johto.

Itsensä uudelleenkeksimisen voi aloittaa kysymällä, mitä yrityksestämme tulee seuraavaksi tai miten tekisimme asioita, jos kasvaisimme kymmenkertaiseksi. Juuri nyt teknologia, data ja alustat kehittyvät hyppäyksin ja samalla demokratisoituvat. Tekoälyteknologia on pian kaikkien saatavilla. Miten tämä muuttaa kilpailuasetelmaa, toimintaympäristöä ja asiakkaiden odotuksia?

Kaikkien yritysten ei tarvitse keksiä itseään uudelleen, mutta Dazzlen mukaan kaikkien kannattaa se tehdä. Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohtiminen voi auttaa yritystä kasvamaan uudistamalla nykyistä liiketoimintaa ilman täydellistä muodonmuutosta. Se voi toimia myös oppimisen välineenä ja kestävyysajattelun moottorina. Hallituksen jäsenille tulevaisuusajattelu voi tarjota laajempaa näköalaa yrityksen kehittämiseen ja keinon kehittää strategista ajattelua.

Alustuksen jälkeen osallistujat jakautuivat omiin etäkokouksiinsa koostamaan ideakarttoja, joihin jokaiseen muodostui visio kuvitteellisen SIM Café -kahvilaketjun tulevaisuudesta. Keskustelu ryhmissä kävi vilkkaana, ja lopuksi käytiin läpi jokaisen hallitustiimin ajatus yrityksen seuraavasta suunnasta.

Tilaisuuden materiaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa sekä DIFin jäsensivuilla (vaatii kirjautumisen).