Hallitusten palkkiot kasvavat maltilla

DIF-aamiaisella 11.6.2024 keskusteltiin hallitusten palkitsemisesta ja monimuotoisuudesta Mandatumin johdolla.

Tapio Tolvanen avasi tilaisuuden, jonka jälkeen Marju Simpanen ja Joonas Kulju esittelivät Mandatum Incentivesin tuottaman hallitusselvityksen tuloksia. Mandatumin tietokannasta löytyvät Helsingin ja Tukholman listatut yhtiöt.

Listattujen yhtiöiden hallituspalkkiot ovat kasvaneet tasaisesti mutta maltillisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Kuluvana vuonna hallituspalkkioita korotettiin prosentuaalisesti eniten pienissä listayhtiöissä. Viimeisen viiden vuoden aikana palkkiot ovat kuitenkin kasvaneet eniten isoimmissa yhtiöissä. Large cap -yhtiöiden puheenjohtajien palkkion mediaani on 155 000 euroa ja hallitusjäsenen palkkion mediaani 73 500 euroa. Mid cap -yhtiöissä vastaavat luvut ovat 72 000 euroa (puheenjohtaja) ja 38 000 euroa (jäsen) ja small cap -yhtiöissä 50 000 euroa (puheenjohtaja) ja 26 200 euroa (jäsen).

Hallituskokoonpanojen monimuotoisuus on pisimmällä isoissa listayhtiöissä, joissa jäsenistä 35 prosenttia on naisia ja 39 prosenttia ulkomaalaisia. Naisten osuus on kuitenkin kasvanut voimakkaammin mid cap- ja small cap -yhtiöissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ulkomaalaisten jäsenten osuus small cap -yhtiöiden hallituksissa on vaatimaton, vain 6 prosenttia.

Vuonna 2024 listayhtiöiden hallituksiin valittiin yhteensä 115 uutta jäsentä, joista vajaalla kolmanneksella oli aiempaa hallituskokemusta pörssiyhtiöistä. Valituista 42 prosenttia oli naisia ja noin kolme neljäsosaa suomalaisia. Uusista jäsenistä 36 prosenttia on toimitusjohtajataustaisia, 22 prosenttia hallitusammattilaisia, 11 prosenttia isojen yhtiöiden johtoryhmän jäseniä ja 31 prosenttia muita. Muut-joukossa tyypillisiä tausoja ovat yrittäjä, sijoittaja tai johtaja. Uusien jäsenten keski-ikä oli 52,5 vuotta.

Alustusten jälkeen vuorossa oli paneelikeskustelu, johon ottivat osaa Sitowisen hallituksen puheenjohtaja ja pitkän linjan hallitusvaikuttaja Eero Heliövaara ja Keslan hallituksen jäsen Sonja London. Keskustelua vetivät Mandatumin Tolvanen ja Simpanen.

Paneelikeskustelussa pohdittiin muun muassa puheenjohtajan kohtuullista palkitsemista, uusien hallitusjäsenten profiilia, hallitusvalintojen läpinäkyvyyden puutetta, ulkomaisten jäsenten rekrytointia suhteessa palkkiotasoon ja hallituksen jäsenten osaamisvaatimuksia.