Hallitustyön kasvavat vaatimukset lisäävät painetta nostaa palkkioita

Eeva Ahdekivi

Organisaatiokonsulttitalo Korn Ferryn ja DIFin yhteisessä aamiaistilaisuudessa 10.12.2019 käytiin läpi hallituksen palkitsemisen trendejä Euroopassa ja Suomessa sekä pohdittiin hallituksen palkitsemiseen kohdistuvia muutospaineita.

Korn Ferryn Suomen maajohtaja Johan Blomqvist kertoi lyhyesti taustaa aamun tilaisuudelle: Hallitusten kokoonpanoihin kohdistuu muutospaineita ja työmäärä lisääntyy, minkä seurauksena hallitusten palkitsemista on mietittävä uudelleen.

Jussi Pokkinen

Jussi Pokkinen Korn Ferryltä puhui muutoksesta. Useat muutosvoimat, joihin lukeutuvat teknologian kehityksen ja digitalisaation lisäksi kyberuhat, poliittinen epävakaus ja vastuullisuuden korostuminen, vaikuttavat ennennäkemättömällä nopeudella yrityksiin ja siten hallitustyöhön. Työnsä ohella hallituksen tulisi kyetä uudistumaan. Hallituksen roolin kehittyessä yhä vaativammaksi myös sen työmäärä kasvaa.

Korn Ferryn asiantuntija Juhani Ruuskanen kertoi tuoreita tutkimustuloksia suomalaisten suuryritysten hallitusten kokoonpanoista ja palkitsemisesta verrattuna eurooppalaisten hallitusten kokoonpanoihin ja palkitsemiseen. Suomalaiset hallitukset ovat vielä kovin kotimaisia, ulkomaisia jäseniä on verraten vähän. Positiivinen seikka on kuitenkin se, että suomalaisilla hallitusjäsenillä on eurooppalaista keskiarvoa enemmän kansainvälisiä uria taustallaan. Sukupuolidiversiteetissä Suomi pärjää odotetusti hyvin muuhun Eurooppaan verrattuna.

Juhani Ruuskanen

Suomessa hallitusten palkkiotaso on eurooppalaiseen mediaaniin verrattuna noin 30 prosenttia matalampi. Suomen osalta mediaania painavat alas suuret valtio-omisteiset yhtiöt, jossa hallituspalkkiot ovat matalampia. Puheenjohtajan palkkiotasossa ero on vielä suurempi: Suomessa puheenjohtajien palkkio on noin 60 prosenttia eurooppalaisesta mediaanista jäljessä. Hallitustyön vaatimusten kasvaessa syntyy paine nostaa suomalaisia hallituspalkkioita, etenkin jos tänne halutaan houkutella ulkomaisia hallitusjäseniä.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Eeva Ahdekivi, joka kiitteli sitä, että saadaan faktatietoa hallitusten palkitsemisesta keskustelun pohjaksi. Pörssiyhtiöiden uudistetun hallinnointikoodin valmistelleeseen työryhmään kuulunut Ahdekivi kertoi, että uusi koodi tuo muutoksia hallituksen palkitsemisen käsittelyyn yhtiökokouksissa sekä palkitsemisen raportointiin, mutta näiden muutosten kanssa pystytään elämään.

Ahdekivi muistutti myös, että pörssin ulkopuolellakin on todellisuus, jossa hallitusjäsenten osaamiselle on käyttöä. Palkkiotason laahatessa resurssit voivat valua esimerkiksi pääomasijoittajien, säätiöiden ja startupien käyttöön.

DIFin Policy-valiokunnan jäsen Jorma Eloranta käytti vielä lopuksi ”yllytyspuheenvuoron” ja kannusti DIFin jäseniä kertomaan julkisesti hallitustyöstä ja sen kasvavista vaatimuksista.