Hallitustyön uudistaminen DIF-webinaarin keskiössä

DIFin jäsenet pääsivät perehtymään hallitustyön uudistamisen näkökulmiin interaktiivisessa webinaarissa tiistaina 27.4.2021. Englanninkielisen tilaisuuden avasi DIFin asiantuntijakumppani Hanken & SSE:n toimitusjohtaja Marc Hinnenberg, joka kertoi alustuksessaan muun muassa johdon yhteisestä haasteesta turvata yrityksen pitkän tähtäimen strategia. Hinnenberg puhui myös patenttikäytännöistä sekä erilaisten trendien vaikutuksesta strategiaan ja uudistumiseen.

Digoshenin perustaja Liselotte Hägertz Engstam kertoi puolestaan näkemyksistään ja kokemuksistaan kansainvälisten yhtiöiden hallituksissa sekä mikä on hallituksen kontribuutio yrityksen uudistumiselle. Esiin nousivat myös digitalisaatio ja vastuullisuusasioiden kehittäminen, hallitustyön käytäntöjen yrityskohtaiset muutokset sekä hallitusjäsenten omat kyvykkyydet. Engstamin mukaan hallituksen fokus tulisi olla kolmessa päätekijässä: tunnistaminen, kääntyminen ja kohdentaminen (sensing, pivoting ja aligning), joiden soveltamiseen hän esitteli myös esimerkkitoimenpiteitä.

Interaktiivisessa osiossa osallistujat saivat ensin äänestää omien hallitustensa riskinotto- sekä muutosten ennakointikyvyistä. Sen jälkeen osallistujat jakautuivat pienhuonekeskusteluihin, joita moderoivat mukana olleet Hanken SSE:n johtajat.

Yhteisessä purkukeskustelussa Staffan Kurtén kertoi oman keskusteluryhmänsä pohtineen digiloikan suurta merkitystä, skenaariosuunnittelua, arvoketjun haasteita ja yleistä markkinatilannetta. Mari Tasanto toi esiin riski-workshopien idean, luottamuksen rakentamisen sekä johdon ja hallituksen yhteisen koulutuksen.

Engstamin huonekeskustelussa peräänkuulutettiin oikeuden asioiden nostamista hallituksen agendalle, oikeasuuntaista raportointia sekä hallituksen puheenjohtajan roolia. Pernilla Gripenbergin johdolla keskusteltiin hallitusryhmän rakenteesta ja valiokuntatyöstä, kun taas Michael Röllich korosti hallituksen vapaamuotoisempia keskusteluja ideointeja virallisten kokousten ulkopuolella.

Loppupuheenvuorossaan DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa kiitti osallistujia, moderaattoreita, pääpuhuja Engstamia sekä hyvin onnistunutta interaktiivista osuutta toivoen kaikkien saaneen tilaisuudesta uusia ideoita.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille myös tämän artikkelin jälkeen.