Henkilöstö hallituksen agendalla

DIFin huhtikuun jäsenlounaalla 26.4.2022 keskusteltiin henkilöstöjohtajan ja hallituksen yhteistyöstä, kun puhujana oli Wärtsilä Oyj:n henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi.

Ensin Sarajärvi kävi läpi työn tulevaisuutta ja työvoimamarkkinoiden trendejä. Nyt näyttää siltä, että hybridityö jatkuu. Yrityksissä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös se osa henkilöstöä, joka ei voi tehdä etätöitä. Kuinka etätöistä viestitään sisäisesti, kun osalla tätä vaihtoehtoa ei ole.

Muita trendejä ovat johtamistaitojen korostuminen virtuaalityöskentelyssä, haasteet pitää yllä yhteenkuuluvuutta ja sitoutuneisuutta sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukemisen tarve. Pandemian aikana ihmiset ovat alkaneet miettiä enemmän elämänarvojaan, mikä on näkynyt myös irtisanoutumisina. Yrityksen olemassaolon tarkoituksesta on tullut merkittävä työhön sitoutumisen tekijä.

Sarajärven esityksen toinen osuus koski henkilöstöjohtajan ja henkilöstö- tai palkitsemisvaliokunnan rooleja ja yhteistyötä. Palkitsemisen lisäksi valiokunnan tontille kuuluvat seuraajasuunnittelu, toimintamallin arviointi ja suunnittelu, henkilöstöstrategiset asiat ja niihin liittyvät riskit, johtamisen arviointi, osaamistarpeiden kartoitus, henkilöstötyytyväisyyden seuraaminen sekä mahdollisesti hallitusarvioinnin valmistelu. Valiokunnan on hyvä määritellä myös KPI:t, joiden kehittymistä seurataan.

Henkilöstöjohtajan rooli on varmistaa vaatimustenmukaisuus sekä olla luotettu neuvonantaja ja talent-strategisti. HR-johtajan tehtävä on arvioida, onko yritys oikeassa paikassa henkilöstöjohtamisen ja strategian suhteen, vai vaativatko nämä asiat päivitystä.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).