Henkilöstövaliokunnan merkitys yrityksen menestymisessä

DIF-webinaarissa tiistaina 16.3.2021 keskusteltiin henkilöstövaliokuntien kehityksestä Suomessa ja kansainvälisesti. Asiantuntijakumppani Korn Ferryn maajohtaja Johan Blomqvist avasi tilaisuuden ja piti kattavan alustustietoiskun, miten palkitsemisvaliokunnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttuneet vähitellen henkilöstövaliokunniksi.

Korn Ferryn tutkimusten mukaan muutoksen keskiössä ovat olleet ihmisten hyvinvointi ja työn merkityksellisyys. Blomqvist esitteli tutkimustietoa henkilöstövaliokuntien kehityksestä nimeten kolme erilaista palkitsemis- tai henkilöstövaliokuntatyyppiä (tai -tasoa), joissa keskitytään muun muassa henkilöstön ja johdon palkitsemiseen sekä seuraajasuunnitteluun erilaisilla mandaateilla. Henkilöstövaliokunnat ovat yleisempiä suurissa yrityksissä ja Suomi seuraa vahvasti kansainvälisiä trendejä.

Paneelikeskustelua juonsi Korn Ferryn Senior Client Partner Heidi Reinius. Keskusteluun osallistuivat Nesteen henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Jansson ja Pohjoisranta BCW:n toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh sekä Korn Ferryn Associate Client Partner Juhani Ruuskanen. He kertoivat kokemuksistaan ja parhaista käytännöistä sekä tulevaisuuden tavoitteista pörssiyhtiöiden palkitsemis- ja henkilöstötyössä.

Jakosuo-Jansson peilaili valiokuntatyötä vuosikellon kautta sekä miten erilaiset muutoksiin ja vastuullisuuteen liittyvät asiat näkyvät palkitsemispäätöksissä. Ruuskanen on toiminut lukuisten palkitsemisvaliokuntien neuvonantajana. Hän totesikin, että jo henkilöstövaliokunnan perustaminen antaa selkeän viestin, että henkilöstöllä on väliä. Hienoja asioita saavutetaan silloin, kun ihmiset ovat sitoutuneita.

Berggårdh totesi, että yritysten osaamisintensiivisyys on kasvanut ja ihmisten osaamisella saadaan aitoa kilpailuetua. Hallituksen pitääkin organisoitua niin, että osaaminen tulee näkyväksi. Myös strategisen HR-position merkitys on korostunut. Jakosuo-Jansson peräänkuulutti hyvää suunnitelmallisuutta. Henkilöstövaliokunnan käsittelemät asiat eivät saa olla erillisiä, vaan selkeä osa strategiaa. Ruuskanen muistutti, ettei henkilöstövaliokuntatyö tietenkään automaattisesti korreloi taloudellista menestystä, mutta hän katsoi, että se mahdollistaa sen huomattavasti todennäköisemmin.

Myös DIF tutki viime syksynä kotimaisten pörssiyhtiöiden valiokuntakokoonpanoja. Pääsihteeri Leena Linnainmaa iloitsikin henkilöstövaliokuntien yleistymistä sekä tapoja ottaa työntekijät huomioon, vaikkei niitä ole alleviivattu hallinnointikoodissakaan, vielä. Linnainmaa puhui myös Euroopan tasolla yritysten omaehtoisesta, eikä vain sääntelyn ja velvoitteiden kautta toimimisesta. Hän näki tietynlaista kausaliteettia henkilöstöasioiden ja menestyksen välillä. Ei toki Ruuskasen tavoin täysin suoraa, vaan hyvä henkilöstöpolitiikka osoittaa, että yrityksessä on laajempaakin uudistumiskykyä ja kehityshalukkuutta.

Tilaisuuden videotallenne löytyy DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (edellyttää kirjautumisen).