Ihmiset ovat avain strategiseen uudistumiseen

Mari Tasanto

DIF-aamiaisella 7.4.2022 keskusteltiin yritysten uudistumisesta ja tulevaisuuden osaamistarpeista Hanken & SSE Executive Educationin johdolla.

Hankenin rehtori Karen Spens avasi tilaisuuden. Spens kertoi lyhyesti Hankenista ja kuinka kauppakorkeakoulu on onnistunut uudistumaan.

Hanken & SSE:n toimitusjohtaja Marc Hinnenberg kertoi tuloksia tutkimuksesta, jossa kartoitettiin teollisuusyritysten strategisen uudistumisen edellytyksiä. Kävi ilmi, että yritysten strategiat muistuttavat paljon toisiaan, eikä ylimmässä johdossa juurikaan keskustella johtajuudesta. Yrityksissä tarvittaisiin vahvempaa näkemystä olemassaolon tarkoituksesta sekä kykyä ottaa organisaation ihmiset mukaan muutokseen.

Kasvualueen johtaja Mari Tasanto kertoi tutkimuksen havainnoista yksilötasolla: miten hyvin yritykset onnistuvat tukemaan henkilöstön uudistumista ja kehittymistä. Selvisi, että yrityksiltä puuttuu osaamista ja resursseja henkilöstön osaamisen uudistamiseen. Osaamisen uudistamisen haasteita ovat myös kiire ja osaamistarpeiden ennustamisen vaikeus. Strategiatyössäkin on helpompaa asettaa KPI:t kuin sanoittaa strategia ihmisten osaamiseksi. Siksi organisaatioissa tarvitaan avointa dialogia osaamistarpeista. Menestyvät yrityksen osaavat viitoittaa tien myös yksilön näkökulmasta.

Olli-Petteri Lehtinen

Aiheesta käydyn vuorovaikutteisen keskustelun jälkeen DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Olli-Petteri Lehtinen. Lehtinen kertoi tunnistaneesta monia seikkoja, joita aamun aikana käytiin läpi. Yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistaminen ei ole helppoa. Myös uudistumisen tarvetta voi olla vaikeaa nähdä sisältä päin, siihen tarvitaan ulkopuolisia silmäpareja. Harvoin strategiatyössäkään löytyy selkeä tavoite, jota kohti mennään. Sen sijaan tavallisesti löydetään strategisia optioita, joita on tarkasteltava erikseen: Millaista osaamista ja resursseja kukin optio toteutuessaan vaatii? Lehtinen myös muistutti, että hallituksilta vaaditaan kärsivällisyyttä uudistumisprosessin keskellä, kokeiluille on annettava aikaa.

Tilaisuudessa esitellystä tutkimuksesta on saatavissa Whitepaper täällä>

Tilaisuuden esitysmateriaali on jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).