Ilmastonmuutoksen tilanne ja liiketoimintamahdollisuudet DIF-webinaarin aiheena

DIFin jäsenet pääsivät perehtymään ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymyksiin teemakumppani Gaia Consultingin johdolla. Torstaina 26.11.2020 järjestetyssä DIF-webinaarissa pohdittiin, onko ilmastonmuutos uhka vai mahdollisuus yritysten liiketoimintastrategialle.

Avauspuheenvuoron piti Gaian hallituksen jäsen Kaisa Hietala, joka haastatteli aiheesta Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri Petteri Taalasta. Hallitusammattilaisenakin työskennellyt Taalas osallistui webinaariin Genevestä käsin, ja hän esitteli muun muassa uuden kasvihuonekaasuraportin sekä teki katsauksen ilmaston tilaan ja maailman lämpenemiskehitykseen. Taalas kertoi myös konkreettisista toimenpiteistä, joilla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet täytetään sekä miten paljon fossiilisia polttoaineita käytetään suhteessa uusiutuviin ja ydinvoimaan. Investointihalukkuus fossiilitalouteen on selvästi vähenemässä ja muutokseen täytyy osata sopeutua. Hän kehotti myös olemaan lietsomatta ylimääräistä paniikkia ja keskittymään olennaisiin ratkaisuihin. Avainasemassa ovat energiantuotanto, kuljetussektori, teollisuus sekä rakentaminen.

Hietala ja Taalas keskustelivat myös, miten paljon Suomessa on potentiaalia tehdä tuottavia ja samalla ilmastomyönteisiä toimenpiteitä. Sijoittajat katsovat entistä tarkemmin yritysten ilmastovaikutuksia, ja lukuisat yritykset ovat sitoutuneet hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

Myös finanssisektori on huomannut fossiilisen teollisuuden supistumisen, sillä myös Yhdysvalloissa 90 prosenttia yrityksistä kannattaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Lisäksi nuoriso on vahvasti kiinnostunut yritysten eettisyydestä ja ympäristöteoista, joista muodostuu jatkossa merkittävä kilpailutekijä.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti energiasektorilla pitkän uran tehnyt Arja Koski. Hän kertoi konkreettisia esimerkkejä, mitä hallitusjäsenet voivat tehdä yrityksissä ilmastonmuutoksen tarpeelliseen torjumiseen, adaptaatioon ja vastuullisuuteen liittyen. Vastuullisuudessa hyvin onnistuville yrityksille ominaista on näiden kysymysten olennaisuus hallitustyössä. Lisäksi vastuullisuuskysymysten täytyy todella olla integroitu yrityksen strategiaan ja valiokuntatyöhön sekä niitä tulee mitata ja arvioida jatkuvasti asianmukaisesti. Hän viittasi myös World Economic Forumin laatimaan tietopakettiin, joka antaa eväitä kestävään hallitustyöhön.

Yleisökysymysosiossa nousi esiin myös erikoisempia keinoja vaikuttaa ilmastoon, minkä ohella Taalas kertoi näkemyksiään vetyteollisuudesta ja metsittämisestä. Hän kannusti metsien hyötykäyttöön, koska Suomessa se on erittäin tehokasta maailman mittakaavassa ja koska metsien hyötykäyttö siirtyisi muutoin vähemmän tehokkaisiin maihin. Esiin nousivat myös Golf-virran vaikutus ja muuttuminen sekä merien lämmön varastointi ja pinnannousu, joka ei ole maankohoamisen vuoksi konkretisoitunut Suomessa.

Lopuksi Leena Linnainmaa kiitti osallistujia, puhujia sekä asiantuntevia kommentteja. Hän sanoi suorastaan säälivänsä niitä yrityksiä, jotka eivät koe ilmastonmuutoksen edelleenkään koskettavan heitä mitenkään. DIFin jäsenten hän katsoo olevan erittäin hyvin perillä ympäristö- ja vastuullisuusasioista.

 

Tilaisuuden esitysmateriaali ja videotallenne löytyvät DIFin jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen). Esitysmateriaali löytyy kirjautuneille jäsenille myös tämän artikkelin jälkeen.

 

Ilmastonmuutoksen liiketoimintamahdollisuuksia kartoittava asiantuntija-artikkeli ilmestyy myös parin viikon päästä Boardview 2/2020 -lehdessä. Artikkelin ovat laatineet Kaisa Hietala ja Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne