Ilmiantokanavan rakentaminen on hallituksen vastuulla

”Kansallinen lainsäädäntö ei salli sellaista” ei ole perustelu ilmiantokanavan puuttumiselle, muistutettiin Asianajotoimisto Castren & Snellmanin ja DIF:n järjestämässä aamiaistilaisuudessa 6.9.2017.

Jussi Nieminen, Eija Warma ja Anne Vanhala kävivät läpi ilmiantokanavan rakentamista ja väärinkäytösepäilyn tutkintaprosessia.

Volkswagenin päästöhuijaukset, Wallmartin lahjontakuviot ja Wells Fargonin tekaistut pankkitilit ovat herättäneet  kysymyksiä johdon vastuusta väärinkäytöksissä.

Ilmiantokanavan rakentaminen ei välttämättä estä kurssin vedätystä tai muita väärinkäytöksiä, mutta oikein rakennettuna se helpottaa hallituksen työtä. Ilmiantokanavan rakentamisessa tuleekin määritellä, millaiset asiat raportoidaan hallitukselle asti ja varmistua, että henkilöstö on tietoinen menettelytavoista.

Whistleblowing-tilaisuuden aloittanut Anne Vanhala toi esiin johdon vastuun väärinkäytösepäilysten selvittämisessä ja kertoi esimerkkejä ilmitulleiden väärinkäytösten vaikutuksesta yhtiön osakekurssiin. Ilmiantokanavan rakentamisella hallitus toteuttaa lain asettamaa huolellisuusvelvoitetta.

Eija Warma kävi läpi ilmiantokanavan perustamiseen liittyvää pakottavaa ja ohjaavaa sääntelyä. Suomessa on otettava huomioon erityisesti tietosuoja- ja työoikeuslainsäädäntö YT-neuvotteluineen. Kansainvälisessä liiketoiminnassa sovellettavan lain määräytymien on usein monimutkaisempi kysymys. Lainsäädännön lisäksi on syytä ottaa huomioon paikallinen ja yrityksen oma kulttuuri. Tätä ja asioiden hoitamista paikallisella kielellä korostettiin myös aiheesta heränneessä keskustelussa.

Ilmiantokanavan olemassaolo ei kuitenkaan riitä, mikäli henkilöstö ei tunne tai uskalla käyttää sitä. Tilintarkastusyhteisö EY:n tutkimuksen mukaan yli neljännes väärinkäyttöepäilyistä ei päädy hallitukselle asti.

Jussi Nieminen valotti väärinkäytösepäilyn tutkintaprosessia. Väärinkäytösepäilyyn tulee aina suhtautua vakavasti. Selvityksen voi tehdä sisäinen tai ulkoinen tarkastaja. Jos valinta kohdistuu talon ulkopuoliseen asianajajaan, hänkään ei saisi olla liian lähellä yhtiötä. Nieminen suosittelee yhtiöitä laatimaan ilmiantoepäilyjä varten prosessin ennalta tunnistettujen riskien varalle.

NoticeOletko jäsen?

Kirjaudu sisään nähdäksesi vain jäsenille tarkoitetut, artikkeliin liittyvät lisämateriaalit.Samalla näet tulevat jäsentilaisuudet, tietopankin sisällön ja jäsenkirjeet.

KIRJAUDU SISÄÄNLUE LISÄÄ JÄSENYYDESTÄ
print linkedin twitter facebook envelope-o

Aiheet: