Innovaatioilla ja kansainvälisyydellä kasvua Suomeen

Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola

Teemana oli innovaatioiden rahoitus ja yritysten kasvun tukeminen, kun DIF vieraili Business Finlandilla 11.2.2020.

Business Finlandin tehtävä on edesauttaa kestävää kasvua tarjoamalla yrityksille innovaatiorahoitusta ja tukea kansainvälistymiseen, kertoi pääjohtaja Nina Kopola alustuksessaan. Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde, ja innovaatiorahoituksen tavoite on elinkeinoelämän pitkän aikavälin uudistuminen. Pienestä Suomesta ponnistavien yritysten kasvu edellyttää myös kansainvälisille markkinoille menemistä.

Rahoitusjohtaja Esa Panula-Ontto kertoi innovaatiorahoituksesta osana kansallista elinkeinopolitiikkaa. Julkinen tuki on EU:n lainsäädännössä lähtökohtaisesti kiellettyä, sillä se vääristää kilpailua. EU kuitenkin sallii sellaisen julkisen tuen, joka kannustaa yrityksiä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaan toimintaan. Kannustamisella innovaatiotoimintaan katsotaan olevan haittoja suuremmat hyödyt. Business Finlandin rahoitus edellyttää yritykseltä halua ja kykyä kasvaa kansainvälisesti.

Business Finland tukee yrityksiä EU-rahoituksen hakemisessa. EU-yhteistyön johtaja Elina Holmberg kertoi, että suurin EU-rahoituksesta saatava hyöty yrityksille ei ole raha vaan verkostot. Kun rajoitusta saaneen yrityksen tuote on valmis, sillä on parhaassa tapauksessa asiakkaat jo olemassa. EU:ssa on käynnistymässä isoja strategisia hankkeita, joihin liittyy mittavia investointeja, esimerkkinä vihreän kehityksen ohjelma Green Deal. Näistä Suomen ja suomalaisten yrityksen kannattaa ottaa hyöty irti.

Ekosysteemi on arvoverkosto, jossa toimijoilla on yhteinen päämäärä. Ekosysteemeistä vastaava johtaja Teija Lahti-Nuuttila kertoi Business Finlandin ekosysteemeille tarjoamasta tuesta. Ekosysteemeissä on otollista kehittää järjestelmätason kokonaisratkaisuja, jotka edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä. Business Finland tarjoaa ekosysteemeille osaamista ja markkinatietoa, kontakteja ja verkostoja sekä rahoitusta.

Kansanvälisistä verkostoista vastaava johtaja Risto Vuohelainen kertoi Business Finlandin kansainvälistymispalveluista. Tukea on tarjolla kansainvälistymisen kaikkiin vaiheisiin. Suomen rajojen ulkopuolelle kurottavan yrityksen on tärkeää valmistautua hyvin ja olla tavoitteeseensa sitoutunut. Business Finland tarjoaa yrityksille tietoa, kontakteja ja verkostoja niiden kansainvälistymisen tueksi toimien eräänlaisena siltana Suomen tarjooman ja kansainvälisten markkinoiden välillä.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).