Jäsentyytyväisyys pysynyt vakaana

DIF tekee vuosittain jäsenille kyselyn, jolla selvitetään jäsenten tyytyväisyyttä yhdistyksen toimintaan. Tämän kertaisessa kyselyssä saatu palaute on pääasiassa erittäin positiivista, vaikka kehitettävääkin löytyy.

DIF:lla on tällä hetkellä 723 jäsentä. Vuodenvaihteessa lähetettyyn jäsenkyselyyn tuli 133 vastausta. Vastausprosentti oli 19,9, joka on edellisvuosiin verrattuna laskenut. Vastaajilla on keskimäärin 4,0 hallituspaikkaa.

Jäsenlounaisiin, DIF-tilaisuuksiin ja muihin tilaisuuksiin vastaajat ovat pääasiassa tyytyväisiä. Keskimäärin tilaisuudet koetaan tärkeiksi ja niitä pidetään onnistuneina. Toki varaa on myös parantaa.

Tärkeimmät tietolähteet ovat edelleen DIF-jäsenkirje ja -uutiskirje. Panostukset verkkoviestintään näkyvät jäsenten tyytyväisyydessä. DIF:n verkkosivujen merkitys tietolähteenä on noussut, kun taas Boardview-lehden merkitys tietolähteenä on laskenut.

Verkkosivuilla jäseniä kiinnostavat eniten tulevat tilaisuudet, teema-artikkelit ja ajankohtaiset uutiset. Myös DIF-tietopankkia pidetään tärkeänä.

Tyytyväisyys DIF:n toimintaan kokonaisuutena on myös pysynyt vakaana viime vuoteen verraten: arvosanaksi toiminnalle annettiin keskimäärin 4 (asteikolla 1–5).

Avoimissa vastauksissa kehityskohteiksi mainittiin muun muassa jäsenten välisen yhteydenpidon helpottaminen, tilaisuuksien osallistujamäärien kasvattaminen esimerkiksi joustavammilla tiloilla, toiminnan muokkaaminen epämuodollisemmaksi ja hallitustyön ongelmiin paneutuminen käytännöllisemmästä näkökulmasta.