Kellä data, sillä valta

DIF:n ja Boreniuksen tilaisuudessa pohdittiin konedatan juridiikkaa.

Samuli Simojoki

DIF-lounaalla 5.11.2018 keskusteltiin konedatasta Boreniuksen johdolla. Boreniuksen asiantuntija Samuli Simojoki kävi läpi konedatan juridisia lähtökohtia. Konedata määritellään koneiden ja laitteiden automaattisesti tuottamaksi digitaaliseksi dataksi. Konedatan tuottaminen liittyy läheisesti esineiden internetiin ja sen hyödyntämisessä tarvitaan tekoälyä.

Tällä hetkellä voidaan jo todeta, että se, jolla on data, sillä on myös valta. Data on yhä tärkeämpi yrityksen varallisuuden osa, mikä hallituksen on otettava huomioon. Juridisesta näkökulmasta hallituksen on pohdittava muun muassa, miten data näkyy taseessa, miten dataa arvostetaan transaktioissa, miten dataa luovutetaan osana yritysvarallisuutta ja kuinka data suojataan. Nyt dataa jo säännellään monin tavoin, mutta oikeudellinen kokonaisnäkemys puuttuu. Tämä aiheuttaa epävarmuutta ja epäselvyyttä datan hallintaan.

Jarno Vanto ja Harri Pynnä

Polsinellin shareholder Jarno Vanto kertoi konedatastrategiasta, sen luomisesta ja hallinnasta. Vanto tarkasteli datastrategian lähtökohtia toisaalta puolustuksen, toisaalta hyökkäyksen näkökulmasta. Yhtiön toimintaympäristöstä riippuu, millaisessa tasapainossa nämä näkökulmat datastrategiassa ovat. Puolustukseen liittyy lainmukaisuus, tietoturva ja datan huolellinen hallinta. Hyökkäävämpään strategiaan kuuluu liiketoiminnan tavoitteiden tukeminen datan avulla, datan analysointi ja mallintaminen sekä uusien datalähteiden ideointi ja olemassa olevan datan yhdistely.

DIF:n puolesta kommenttipuheenvuoron piti Senior Advisor Harri Pynnä.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat jäsenten ladattavissa tämän artikkelin yhteydessä (edellyttää kirjautumisen).