Keskustelu hallitusmateriaalin jakamisesta jatkuu vilkkaana

Avustajien käyttö hallitustyön tukena puhutti DIF-aamiaisella.

Hallitustyö on varsinkin isoissa yhtiöissä vaativaa. Yksittäisen jäsenen työn tehostaminen lisää koko hallituksen työn laatua ja edistää siten yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Suomessa on keskusteltu siitä, voisiko hallituksen jäsen hyödyntää ulkopuolisen tahon osaamista hallitustyöskentelyssä.

Toimitusjohtaja Antti Mäkinen

DIF:n ja Hannes Snellmanin aamiaistilaisuudessa 8.2.2018 keskusteltiin laamanni Johan Aallon johdolla mallista, jonka mukaan pörssiyhtiön hallitus voisi päättää antaa yksittäiselle jäsenelle oikeuden luovuttaa hallitustietoa taustayhteisölle, jonka asiantuntijatiimi asettaa osaamisensa hallituksen jäsenen käyttöön. Näin hallituksen jäsenen valmiudet käsitellä tietoa ja toimia hallituksen jäsenenä paranisivat.

DIF:n puolesta kommenttipuheenvuonsa pitivät Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen ja sijoittaja Kari Niemistö.

Sijoittaja Kari Niemistö

Tilaisuuden pääteeksi käytiin vilkasta keskustelua muun muassa siitä, että avustajien käytössä korostuu yhtiön edun ja lain noudattaminen. Ei myöskään saa unohtaa, miltä mahdollinen avustajien käyttö näyttää ulospäin. Hallituksessa avustajien käyttäminen tulisi myös olla avointa ja läpinäkyvää ja perustua sovittuihin pelisääntöihin.

Lue lisää aiheesta Johan Aallon kirjoittamasta teema-artikkelista hallitusmateriaalin jakamisesta avustajalle.

Tilaisuuden esitysmateriaali on ohessa jäsenten luettavissa (edellyttää kirjautumisen).