Kiertotaloudessa jätejakeilla on oltava arvo

Remeon toimitusjohtaja Johan Mild

DIFin ja strategiakonsultointiyritys August Associatesin lounastilaisuudessa 28.11.2019 pohdittiin kiertotaloutta. Markus Valoaho Augustilta kertoi aluksi kiertotalouden taustatekijöistä. Kiertotalouden ytimessä on jätteiden kierrätys ja uusiokäyttö. Kiertotaloutta ajavat useat megatrendit, kuten luonnonvarojen riittämättömyys, ilmastonmuutos, yhä kiristyvä kilpailu, tiukentuva regulaatio, väestönkasvu ja vihreiden arvojen korostuminen.

Kiertotalouden uusissa liiketoimintamalleissa kilpailuetua syntyy esimerkiksi sivuvirtojen hyödyntämisestä, uudenlaisista palveluista, tuote-elinkaaren pidentämisestä tai jakamisalustoista, joissa tuotteen käyttöaste saadaan korkeaksi.

Kiertotalousyhtiö Remeon toimitusjohtaja Johan Mild kertoi oman yrityksensä toiminnasta sekä Suomen ja Euroopan jätteenkäsittelyn tilanteesta laajemmin. Remeo muun muassa ajaa muovikuormaa, jonka volyymi on viimeisen vuoden aikana tuplaantunut. Kysymys kuuluukin, missä tuo aikaisempaa suurempi muovimäärä voidaan hyödyntää. Kiertotalouden avain kiteytyy tähän kysymykseen – jätejakeille pitää löytyä arvo, jotta ne uusiokäytetään.

Vaikka Suomi on maailmankärkeä monessa asiassa, kierrätyksessä emme yllä mitalisijoille. Haasteemme on etenkin rakennusjäte, jonka kierrätysaste tulisi nostaa nykyisestä noin 30 prosentista EU:n tavoittelemaan 70 prosenttiin. Mildin mukaan tämä on mahdollista hyödyntämällä tarkemman syntypaikkalajittelun lisäksi edistynyttä tekniikkaa jätteen laitoskäsittelyssä.

Elina Kivioja

Uudet sukupolvet esittävät jo nyt haastavia kysymyksiä, joihin yritysten hallitustenkin pitää pian kyetä vastaamaan: Käytättekö tuotteissanne uusiomateriaaleja? Mikä hiilijalanjälkenne on? Kuinka kompensoitte ympäristön kuormituksen? Miten tuotteenne kierrätetään? Mikä kierrätysasteenne on? Mistä teidän materiaalinne tulevat?

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron piti Vattenfall Oy:n toimitusjohtaja Elina Kivioja. Hän toivoi nykyiseen varsin synkkään ilmastokeskusteluun hiukan toivoa. Kivioja uskoo, että saamme haasteet ratkaistua. Yrityksille uusi fossiilivapaa talous tarjoaa mahdollisuuksia kasvaa, mutta myös regulaatiota tarvitaan.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa (edellyttää kirjautumisen).