DIF-webinaarissa käsiteltiin kiertotalouden roolia talouskasvussa

DIFin ja teemakumppani Gaia Consultingin yhteiswebinaarissa perehdyttiin kiertotalouteen kasvun näkökulmasta maanantaina 19.4.2021. Gaian osakas Kaisa Hietala haastatteli Suomen Kiertotalousohjelman ohjausryhmän puheenjohtajaa, vuorineuvos Reijo Karhista, miten ohjelma vaikuttaa yrityksiin. He kävivät läpi myös termin perusteita ja alan ajankohtaisia teemoja.

Kiertotalous ei ole enää erillinen teemansa, vaan koko ajan merkittävämmäksi puristuva disruptio, jonka myötä syntyy koko talouden uusi perusta. Karhinen ja Hietala päivittivät samalla käsityksiä kiertotaloudesta, jonka keskeinen ajatus on resurssien käytön tehostaminen (kierrättäminen on vain yksi osatekijä), jotta hyvinvoinnin tuottaminen pysyy maapallon kantokyvyn rajoissa. Karhisen mielestä kaikkien olisi tunnustettava, että luonnonvarojen ylikulutus on tullut tiensä päähän. Lineaarisesta taloudesta on siirryttävä määrätietoisella johtajuudella kiertotalouteen, jolloin ei välttämättä ole edes tarve tinkiä taloudellista hyvinvoinnista.

Karhinen mursi myös myytin kiertotalouden nukkavierusta mielikuvasta ja toi esiin vaikutuskeinoja hallitustyön ja kasvun näkökulmista. Kiertotalous on pikemminkin ilmastopolitiikan teollisuuspoliittinen ulottuvuus, jonka toteuttamisessa Suomi on valmiiksi kärkipaikoilla. Yleisökysymyksissä paneuduttiin muun muassa siiloutumiseen sekä miten siiloja puretaan. Lisäksi pinnalle nousivat erilaiset innovaatiot, resurssit uusien yritysten synnyttämiseen sekä nuorten kuunteleminen.

DIFin jäsenen kommenttipuheenvuoron esitti Janne Mielck, joka pohti kiertotaloutta teollisuustoimijan ja pääomasijoittajan näkökulmista. Hänen mukaansa erikoistuminen on välttämätöntä, sillä kenttä on moninainen ja uusia hankkeita syntyy jatkuvalla syötöllä. Kiertotalouden riski-tuotto-suhde on verraten hyvä, ja Suomessa tilanne on varsin hyvä innovaatioiden ja teknologian kehittymisen ansiosta.

 

Loppukiitokset lausui DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi, joka kiitteli puhujien ohella myös jäseniä, joiden palautteen ansiosta koko tilaisuus teemoineen alun perin järjestettiin. Hän kannusti hallituksia välittömästi sparraamaan johtoa kysymyksillä kiertotalouden edistämiseksi sekä viittasi tuttuun sanontaan: ”transparency good, inclusion better.”

Tilaisuuden tallenne on DIFin jäsenten katsottavissa jäsensivujen Videotallenteet-sivulta (vaatii kirjautumisen).