Korn Ferryn kolmannessa webinaarissa syvennyttiin suomalaisiin palkitsemiskäytäntöihin

DIFin jäsenet pääsivät ammentamaan lisää tietoa yritysten palkitsemiskäytännöistä Korn Ferryn järjestämässä Pandemian vaikutukset yritysten palkitsemiskäytäntöihin Pohjoismaissa ja kansainvälisesti, osa III -webinaarissa. Millaisia toimenpiteitä organisaatiot ovat jo toteuttaneet tai harkitsevat toteuttavansa palkitsemisessaan ja kannustinohjelmissaan?

Perjantaina 12. kesäkuuta järjestetty webinaari oli jatkoa kevään kahdelle aiemmalle etätilaisuudelle. Kesäkuun alussa valmistuneen uusimman tutkimuksen vastaajina oli 3977 organisaatiota ympäri maailman. Kolmannessa webinaarissa esitelty tutkimusaineisto painottui suomalaisiin yrityksiin ja toimintaympäristöihin, jolloin kotimaisista kannustinohjelmista saatiin aiempaakin yksityiskohtaisempia ja globaalisti vertailukelpoisempia tietoja. Tuloksia esitteli tuttuun tapaan Korn Ferryn asiantuntija Juhani Ruuskanen.

Pohjoismaiden luvut palkitsemiskäytännöissä noudattelevat pitkälti samoja trendejä kuin Suomessa. Ruuskanen teki samalla vertailua eri viiteryhmien ja aikatasojen välillä. Palkkiot ja edut ovat suurimmassa osassa yrityksiä säilyneet ennallaan. Ainoastaan palkanalennuksia on tapahtunut tai harkittu joissain yrityksissä mainittavissa määrin. Uusia säästötoimenpiteitä tai palkka- ja palkkioleikkausten eskaloitumista ei ole merkittävästi ilmennyt aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

Palkitsemiseen liittyvistä toimenpiteistä palkitsemisstrategian päivittäminen on globaalisti ensi sijalla. Tämä on suurin ero verrattuna Suomeen, jossa rahallinen palkitseminen on etusijalla. Kertaluontoisia palkkioita ei juurikaan suosita Suomessa tai kansainvälisestikään.

Uusimman tutkimuksen tulokset osoittavat, että epävarmuus pandemian alkuvaiheisiin verrattuna on selkeästi vähentynyt. Lomautukset ja irtisanomiset ovat tosin samalla tasolla kuin aiemmin keväällä, mutta palkanalennuksia on toteutettu hieman vähemmän. Alun säästötoimenpiteiden jälkeen tilanne on toukokuussa stabiloitunut.

Ruuskanen esitti myös muutamia suosituksia suunniteltaessa muutoksia kannustinohjelmaan. On muun muassa tärkeää ottaa huomioon, että toimenpiteissä on aina maineriskejä. Mikäli muutoksia toteutetaan, on uskottavampaa tehdä ne aidosti ohjelmaan tavoitetasetannan sijaan. Lisäksi on tärkeää pohtia muutosten todellinen hyöty ennen toimeenpanoa.

Webinaarin yhteenvetona DIFin pääsihteeri Leena Linnainmaa totesi, ettei raportissa ollut juurikaan yllätyksiä. Suomalaisissa yrityksissä palkitsemiseen liittyvät säästötoimenpiteet kohdistuvat johtoon, kun taas lomautuksia on toteutettu muissa henkilöstöryhmissä. On loogista, että myyntitavoitteita tarkistetaan ja että muutokset kohdistuvat lähinnä lyhyen aikavälin ohjelmiin. Kaiken kaikkiaan pandemia tuo mukanaan myös kehitysmahdollisuuksia, kun toimintoihin tehdyt parannukset jäävät ainakin osittain pysyviksi. Linnainmaa korosti myös työnantajabrändin merkitystä. On tärkeää, että asiat ovat miltä ne näyttävät ja tuntuvat työntekijöistä.

 

Webinaarin esitysmateriaalin tiivistelmä löytyy DIFin jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen).