Korona taipuu, mutta Euroopassa jatkuu epävarmuuden aika

DIF-jäsenwebinaarissa 22.2.2022 päivitimme ajankohtaiset kuulumiset Brysselistä, kun puhujana oli DIFin jäsen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Pietikäinen kertoi esityksessään muun muassa EU:ssa meneillään olevista hankkeista sekä talous- ja turvallisuuspolitiikan näkymistä.

Eurooppaa varjostaa nyt Ukrainan kriisi, joka on äitynyt aktiiviseksi konfliktiksi. Euroopan unionin ainoa tehokas keino vaikuttaa Venäjään on talouspakotteet. Talouspakotteiden myötä Venäjän markkinoilla toimiminen voi merkittävästi vaikeutua lähitulevaisuudessa.

Toimintaympäristöön liittyy nyt paljon muitakin epävarmuustekijöitä. Monet yrityksiin keskipitkällä aikavälillä vaikuttavat haasteet kuitenkin tunnemme. Niitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, digitalisaatio, ikääntyminen ja kaupungistuminen.

Olemme ylittäneet maapallon kantokyvyn. Huolestuttavinta on luonnonvarojen kiihtyvä ylikulutus, jonka jatkuessa tarvitsisimme vuonna 2050 kolme maapalloa. Ekologinen osaaminen olisikin Pietikäisen mielestä nostettava yritysjohdossa ja hallituksissa merkitykseltään vastaavaan asemaan kuin talousosaaminen.

Kuluvana vuonna koronan odotetaan taipuvan ja EU:n talouskasvun vauhdittuvan. Pandemian jälkeen on kuitenkin odotettavissa jonkinlainen yhteiskunnallinen murros tai taitekohta. Tällaisessa epävarmassa tilanteessa organisaatioiden ketteryys, nopeus ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Ketteryys ja nopeus ovat yhtä lailla haaste myös poliittiselle päätöksenteolle.

Pietikäinen puhui myös tarpeesta vahvistaa turvallisuuspolitiikkaa. Kun pitkällä aikavälillä tavoitteena on Euroopan mantereen tilanteen rauhoittaminen, tarvitaan laajempaa kansainvälistä yhteistoimintaa, jolla puolustetaan kansainvälisiä monenkeskisiä sopimuksia. EU:n vahvempi, yhtenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi myös omiaan ehkäisemään Ukrainan tilanteen kaltaisia kriisejä.

Lopuksi Pietikäinen kävi läpi EU:ssa vireillä olevat yritysvastuuseen liittyvät lainsäädäntöhankkeet, joista etenkin taksonomia herätti vilkasta keskustelua.

Sirpa Pietikäisen esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta. (Edellyttää kirjautumisen sivustolle.)