Koronaviruksen vaikutukset taloudelliseen raportointiin

PwC julkaisi 19.3.2020 artikkelin, miten koronavirus vaikuttaa yhtiöiden taloudelliseen raportointiin. IFRS In depth: Katsaus ajankohtaisiin taloudellisen raportoinnin aiheisiin -julkaisu käsittelee koronaviruksen vaikutuksia yritysten tilinpäätöksiin 31.12.2019 jälkeen päättyvillä kausilla.

Seuraukset IFRS-raportointiin ovat mittavat, sillä uhkana tai vaikutuksen alaisena ovat muun muassa:

  • toiminnan jatkuvuus
  • käyttöomaisuus, liikearvo ja sijoitukset
  • rahoitusinstrumentit ja vuokrasopimukset
  • myyntituottojen kirjaaminen
  • varaukset, ehdolliset velat ja tappiolliset sopimukset
  • esittäminen ja liitetiedot
  • osavuosikatsaukset

In depth – Corona virus: Katsaus ajankohtaisiin taloudellisen raportoinnin aiheisiin löytyy myös syventävänä artikkelina DIF-tietopankista (vaatii kirjautumisen).