Kysymyspaketti koronatilanteesta hallituksille

DIF seuraa Euroopan kattojärjestön ecoDan avulla myös globaalilla tasolla hallitusjäsenten yhdistysten toimia koronakriisissä.

Yhdysvaltojen hallitusjäsenten yhdistys NACD (National Association of Corporate Directors, jolla on 21 000 jäsentä, on antanut koronatilanteeseen liittyvää ohjeistusta. NACD on listannut hallitukselle kysymyksiä eri näkökulmista. Kysymyspaketti rakentuu ensinnäkin tilanteen erilaisten vaikutusten arvioinnista, toiseksi hallituksen ja toimivan johdon roolituksesta kriisissä, kolmanneksi toimivan johdon raportoinnista hallitukselle kriisiaikana, neljänneksi toimivan johdon sisäisen viestinnän strategiasta ja viidenneksi sidosryhmien informoinnista.

Kysymyspaketin sisältävä ohjeistus löytyy täältä >

NACD tekee jäsenilleen myös pikakyselyjä koronatilanteen vaikutuksista hallitustyöhön, erityisesti siitä, mihin toimiin hallitukset ovat ryhtyneet ja miten ne tukevat toimivaa johtoa. Tuloksia löytyy täältä >