DIFin lausunto julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä

Oikeusministeriölle

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä DIF) kannattaa selvityksessä esitetyistä julkisuuslain soveltamisalan laajentamisen vaihtoehdoista suppeampaa vaihtoehtoa. Siinä vaihtoehdossa julkisuuslain soveltamisalan piiriin ei otettaisi mitään markkinoilla toimivia valtioenemmistöisiä yhtiöitä. DIF pitää tärkeänä myös sitä, että pörssiyhtiöt pidetään hankkeen ulkopuolella, kuten selvityksessä ehdotetaankin.

Laajempi vaihtoehto, jossa julkisuuslain soveltamisalan piiriin otettaisiin markkinoilla toimivat valtioenemmistöiset yhtiöt, aiheuttaisi näille yhtiöille suhteetonta hallinnollista taakkaa. Jos yhtiö saisi laajan tai suppeammankin pyynnön tietojen antamiseen, esimerkiksi koko sopimuskantansa avaamisen ehtoineen kysyjälle, yritys joutuisi tarkoin käymään läpi, mitä tietoja se ei voi antaa liikesalaisuuksien tai tietosuojan vuoksi. On syytä ottaa huomioon, että liian avoin sääntely olisi ongelmallinen myös valtionyhtiöiden sopimuskumppaneiden kannalta, joiden liikesalaisuudet voisivat vaarantua.

On suhteetonta ja kestämätöntä säätää markkinoille toimiville valtionyhtiöille niin laaja julkisuus, että ne joutuisivat perustamaan riittävästi resursoidut mekanismit toteuttamaan tietopyyntöjä. Laaja julkisuus voisi merkitä yhtiöille suurta työmäärää tietopyyntöjen tarkoittamien asiakirjojen läpi käymiseksi ja niiden tietojen salaamiseksi, jotka jäisivät julkisuuden ulkopuolelle.

On huomattava myös se, että tietopyyntöjä voi tulla kilpailijoilta tietojen keräämiseksi näiden oman kilpailuaseman parantamiseksi tai jopa kiusantekomielessä. Jatkovalmistelussa on huolellisesti selvitettävä sääntelyn vaikutukset ja pidättäydyttävä  suhteettoman byrokratian rakentamisesta valtio-omisteisille yhtiöille.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri