DIFin lausunto väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Eduskunnan talousvaliokunnalle 7.9.2020

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:n (jäljempänä DIF) lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 117/2020). Esitämme asiasta seuraavan.

Tarve jatkaa poikkeusten voimassaoloa

DIF kannattaa hallituksen esityksen mukaista yhteisölakien muuttamista poikkeussääntöjen voimassaolon jatkamiseksi. Yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta on keskeistä, että yhtiö voi valita järjestämistavan pandemiatilanteen mukaan käyttämättä poikkeusmenettelyyn, jos siihen ei ole tarvetta.

Poikkeusten voimassaolo 30.6.2021 asti

DIF kannattaa poikkeussääntöjen voimassaoloa 30.6.2021 asti. Poikkeussäännös ei estäisi yhtiöitä järjestämästä yhtiökokouksiaan fyysisellä läsnäololla, mikäli pandemia on väistynyt kevääseen 2021 mennessä. Siten lakiehdotus tuo joustavuutta järjestelyihin, eikä toisaalta kriisin pitkittyessä jouduta äkkinäisiin lainsäädäntötoimiin kevään yhtiökokouskautta silmällä pitäen, kun jatkosta säädetään jo nyt.

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri