DIFin lausunto väliaikaisesta poikkeamisesta yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Oikeusministeriölle 25.8.2020

Oikeusministeriö on antanut Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry:lle (jäljempänä myös DIF) mahdollisuuden kommentoida väliaikaista poikkeamista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi koskevaa hallituksen esityksen luonnosta, jolla jatkettaisiin aiemmin säädettyjen poikkeamisten voimassaoloa. DIF esittää asiasta seuraavan lausunnon.

DIF kiittää oikeusministeriötä aktiivisuudesta huolehtia poikkeusten riittävästä voimassaolosta koronakriisin jatkuessa. Tärkeää on myös se, että yhtiöt voivat järjestää tilanteen niin salliessa yhtiökokouksensa tavanomaisin menetelmin turvautumatta poikkeussääntelyyn.

Tarve jatkaa poikkeusten voimassaoloa

DIF kannattaa hallituksen esitysluonnoksen mukaista yhteisölakien muuttamista poikkeussääntöjen voimassaolon jatkamiseksi. Yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta on keskeistä, että yhtiö voi valita järjestämistavan pandemiatilanteen mukaan käyttämättä poikkeusmenettelyyn, jos siihen ei ole tarvetta.

Poikkeusten voimassaolo 30.6.2021 asti

DIF kannattaa poikkeussääntöjen voimassaoloa 30.6.2021 asti. Poikkeussäännös ei estäisi yhtiöitä järjestämästä yhtiökokouksiin fyysisellä läsnäololla, mikäli pandemia on väistynyt kevääseen 2021 mennessä. Siten lakiehdotus tuo joustavuutta järjestelyihin, eikä toisaalta kriisin pitkittyessä kevään yli jouduta äkkinäisiin lainsäädäntötoimiin kevään yhtiökokouskautta silmällä pitäen, kun jatkosta säädetään jo nyt.

 

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri