Luontoälykkäät teknologiat kilpailukyvyn kiihdyttäjinä

DIF-jäsenwebinaarissa 9.2.2022 keskusteltiin tekoälystä ja kestävästä kehityksestä, kun puhujana oli DIFin jäsen, yrittäjä, robotiikan ja tekoälyn asiantuntija Cristina Andersson.

Cristina Andersson on mukana ohjausryhmän jäsenenä työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelmassa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta voittaja ”kaksoissiirtymässä”, jolla tarkoitetaan teollisuuden digitalisaation ja vihreän siirtymän haasteisiin vastaamista samanaikaisesti.

Yrityksille, etenkään pk-yrityksille, siirtymä ei ole helppo rasti. Haasteena on keskittyä kestävään kehitykseen ja samalla pysyä kannattavana. Muutos merkitsee kuitenkin myös mahdollisuuksia tehdä uutta liiketoimintaa uudella tavalla ja luoda uudenlaisia tulovirtoja.

Digitalisaatiolla yritykset voivat saavuttaa kestävyyttä, mutta digitalisaatio itsessään ei ole riittävän ”vihreää”, ellei sitä tehdä ja hyödynnetä kestävästi. Ei sovi unohtaa, että digitaaliset prosessit vievät valtavat määrät energiaa.

Digitalisaation ja vihreän siirtymän problematiikkaa voi lähestyä luontoälykkyyden käsitteen kautta. Valtion tekoälyohjelman yksi tavoite on, että luontoälykkäät yritykset tuovat digiteknologioita hyödyntämällä Suomelle kestävän kehityksen kolmoisvoiton vuoteen 2035 mennessä. Luontoälykkyys tarkoittaa, että yritykset luovat tuotteillaan ja ratkaisuillaan taloudellista, sosiaalista ja ekologista hyötyä. Näistä hyödyistä rakentuu kolmoisvoitto eli käytännössä liiketoiminnan kasvu, parempi työllisyys ja hyvinvointi sekä ilmasto- ja ympäristöhyödyt.

Luontoälykkyys-ajattelussa hyvä taloudellinen tulos tehdään kestävyydellä. Tämä on uusi ajattelutapa, jonka avulla yritykset voivat löytää uusia asiakkaita, markkinoita ja kilpailuetua. Nimestään huolimatta luontoälykkyys ei viittaa pelkästään luontoon vaan kykyyn yhdistää taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus liiketoiminnassa.

Meillä on käsillä ilmastokriisi, globaali ongelma, johon koko maailma etsii kestäviä ratkaisuja. Suomalaisella osaamisella ja suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa ongelman ratkaisemiseksi. Kun vielä valjastamme avuksemme tekoälyn ja kvanttikoneet, voimme löytää ratkaisuja, joita emme ole osanneet vielä edes kuvitella.

Cristina Anderssonin esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta.