MAR-asetus synnytti kiivaita puheenvuoroja DIF-Tietopankkiaamiaisella

Directors’ Institute of Finlandin ja Krogeruksen yhteinen DIF-Tietopankkiaamiainen pidettiin 7.6.2016.

Tilaisuudessa käsiteltiin heinäkuun alussa voimaantulevaa MAR-asetusta, joka vaikuttaa muun muassa sisäpiirintiedon hallintaan ja määritelmään pörssiyritysten johtohenkilöiden lähipiiristä. MAR on suoraan sovellettavaa oikeutta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Tilaisuuden avasivat Krogeruksen hallituksen puheenjohtaja Mika Ståhlberg ja DIF:n pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö. Kro­ge­ruk­sen asian­tun­ti­ja Mårten Knuts kävi läpi perusteellisesti lainsäädännön muutoksia hallituksen jäsenen osalta ja DIF:n jäsen Jorma Eloranta piti kommenttipuheenvuoron.

Tilaisuudessa käytettiin myös voimakkaita puheenvuoroja. Niissä muun_MG_3545 muassa kyseenalaistettiin, toteutuuko asiassa oikeusvaltion periaate: selkeä, ajoissa oleva tieto säännöksistä tulisi olla saatavilla kaikille, mikäli rikkomuksista tulee sanktioita. Vaikka MAR-asetuksen tulkinta on Suomessa vielä kesken, sen noudattamatta jättämisestä on jo määrätty huomattavia sanktioita.

Erityisen huolissaan oltiin elinkeinoelämän edustajien mahdollisuudesta jatkossa osallistua säätiöiden, yhdistysten ja työeläkeyhtiöiden toimintaan.

EU:n an­ta­ma mark­ki­noi­den väärinkäyttöase­tus 596/2014, ns. ”MAR-ase­tus” tu­lee voi­maan 3.7.2016. Suo­mes­sa on vi­reillä ar­vo­pa­pe­ri­mark­ki­na­lain muu­tos, joka liit­tyy MAR-ase­tuk­sen voi­maan­tu­loon. MAR-ase­tus on Suo­mes­sa suo­raan so­vel­let­ta­vaa säänte­lyä, ja voi­maan­tul­tu­aan se ve­lvoit­taa välittömästi kaik­kia suo­ma­lai­sia pörs­siyh­tiöitä ja nii­den joh­toon kuu­lu­via hen­kilöitä.

DIF:n jäsenet voivat ladata tilaisuuden esitysmateriaalin täältä (vaatii kirjautumisen).

Lue lisää aiheesta:

DIF:n lausunto 9.5.2016

Pörssiyhtiösääntely muuttuu – Näin yritysten tulee varautua 3.6.2016